Loading...
Hỏi đáp - Bảo hiểm xã hội
Hỏi chế độ chính sách
[Câu hỏi của : Phan Thu Sương Email: haiminh_k13@yahoo.com 25-09-2014]
Tôi có người cháu làm việc tại một doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN liên tục đến tháng 6 2014 có thời gian 03 năm. Do sức khỏe yếu sinh nghỉ việc từ 01 7 2014. Ngày 28 7 2014 nhập viện sinh con và con chết sau khi sinh, theo chẩn đoán theo giấy ra viện do Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ cấp như sau : sanh thường (080); Bé trai CN : 600gr, Apgar 1p=1 5p=1; Sanh lúc 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 07 năm 2014; con Chết sau khi sanh . Xin hỏi cháu tôi có được hưởng chế độ thai sản không. Xin được trả lời. Chân thành cám ơn.
Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. + Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 2. Theo quy định nêu trên nếu cháu của ông ( bà) có đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.
thắc mắc về BHXH
[Câu hỏi của : ĐINH PHƯƠNG THẢO Email: dinhphuongthaok6nh2@gmail.com 22-09-2014]
DN em có nhân viên mới xin nghỉ, trong tháng 9 2014 DN em không đóng BHXH cho nhân viên đó, có cần làm thủ tục gì không?
Các trường hợp người lao động di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT; ngừng việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN ….: đơn vị em đều phải làm hồ sơ gửi cơ quan BHXH. Cụ thể thủ tục hồ sơ báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc theo Điều 19 quyết định số 1111/QĐ-BHXH như sau: 1. Thành phần hồ sơ: 1.1. Đơn vị: a) Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS). b) Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS). 1.2. Người lao động a) Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn. b) Sổ BHXH. c) Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết). 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thi công chức
[Câu hỏi của : Hoàng Minh Email: hhl_1611@yahoo.com 27-02-2014]
Cho tôi hỏi: Năm 2014 có tổ chức thi tuyển công chức BHXH không?
Năm 2014 chưa có hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vè việc tổ chức thi tuyển viên chức ngành BHXH .
Thai sản
[Câu hỏi của : Nguyễn Thị Xuân Email: ttphuongthaovl@gmail.com 11-02-2014]
Cháu gái tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2008. Cháu sinh em bé được 4tiếng thì cháu mất. như vậy cháu tôi có được hưởng trợ cấp thai sản, và nếu được hưởng chế độ thì cần làm những thủ tục như thế nào
+Theo Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội quy định Điều kiện hưởng chế độ thai sản, cụ thể: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. + Theo quy định khoản 3, Điều 9 quyết định số 777/QĐ-BHXH quy định hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh con, gồm: - Sổ bảo hiểm xã hội; - Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao); Các loại hồ sơ nêu trên nộp cho đơn vị nơi cháu gái bạn đang làm việc. Cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào các loại hồ sơ nêu trên để kiểm tra thủ tục hồ sơ, xét duyệt trợ cấp thai sản đối với từng người lao động do người sử dụng lao động chuyển đến. Thân ái chào bạn./.
Thai sản
[Câu hỏi của : Nguyễn Thị Xuân Email: ttphuongthaovl@gmail.com 11-02-2014]
Cháu gái tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2008. Cháu sinh em bé được 4tiếng thì cháu mất. như vậy cháu tôi có được hưởng trợ cấp thai sản, và nếu được hưởng chế độ thì cần làm những thủ tục như thế nào
+Theo Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội quy định Điều kiện hưởng chế độ thai sản, cụ thể: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. + Theo quy định khoản 3, Điều 9 quyết định số 777/QĐ-BHXH quy định hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh con, gồm: - Sổ bảo hiểm xã hội; - Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao); Các loại hồ sơ nêu trên nộp cho đơn vị nơi cháu gái bạn đang làm việc. Cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào các loại hồ sơ nêu trên để kiểm tra thủ tục hồ sơ, xét duyệt trợ cấp thai sản đối với từng người lao động do người sử dụng lao động chuyển đến. Thân ái chào bạn./.
Thuyên chuyển công tác
[Câu hỏi của : TRAN THI THANH TRANG Email: thanhtranglvl79@gmail.com 21-01-2014]
Gởi các anh chị! Xin các anh chị cho em hỏi về hồ sơ báo tăng khi giáo viên thuyên chuyển về đợn vị. ( GV này đã có sổ BHXH rồi sao lại phải khai lại tờ khai BHXH mới).
Theo Điều 18, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý sổ BHXH, BHYT quy định hồ sơ báo tăng lao động bao gồm: - 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT ( mẫu D02-TS). - 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS). Trường hợp người lao động khi chuyển từ đơn vị khác đến nếu đã được cấp sổ BHXH vẫn phải khai tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS) để làm cơ sở cấp thẻ BHYT. Thân ái chào bạn./.
thời gian chi trả bảo hiểm xã hội khi nghi thai sản
[Câu hỏi của : Phạm Minh Hằng Email: hoatulip818@yahoo.com 12-12-2013]
Tôi sinh con vào ngày 10 09 2013 và đến nay 12 12 2013 tôi vẫn chưa nhận được tiền của bảo hiểm xã hội, vậy khi nào tôi mới nhận được?Thời gian chi trả có quá lâu hay không trong khi tôi không còn hưởng lương đã 3 tháng và trong thời gian này tôi phải vay mượn để chi trả các khoản trong cuộc sống hằng ngày với lãi suất là 3% tháng, vậy thật bất công với người đóng bảo hiểm xã hội, mong các cấp có thẩm quyền xem xét lại thời gian chi trả bảo hiểm khi nghỉ thai sản, cám ơn!
Qua nội dung câu hỏi của chị, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long có ý kiến như sau: Theo điểm a, khoản 1, Điều 43 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc quy định: + Mức đóng vào quỹ ốm đau và thai sản bằng 3%; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại mục 1 và mục 2 Chương II Nghị định này (chế độ ốm đau, chế độ thai sản). Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm quyết toán với tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định, cụ thể như sau: - Trường hợp số tiền được quyết toán nhỏ hơn số tiền đã được giữ lại, thì số chênh lệch dư phải trả lại quỹ bảo hiểm xã hội vào tháng đầu quý sau. - Trường hợp số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền đã được giữ lại, thì tổ chức bảo hiểm xã hội cấp bù số chênh lệch thiếu vào tháng đầu quý sau. Như vậy, đơn vị của chị có trách nhiệm chi trả chế độ thai sản cho chị, sau đó quyết toán lại với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định nêu trên. Thời gian cơ quan Bảo hiểm xã hội thẩm định, quyết toán với đơn vị sử dụng lao động về giải quyết chế độ ốm đau thai sản là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thân ái chào chị./.
Chính sách
[Câu hỏi của : Le Minh Nhựt Email: lethiminhnhut@yahoo.com.vn 03-12-2013]
Tôi có người anh hiện đang công tác tại Ban dân vận một huyện có thời gian tham gian đi bộ đội từ tháng 8 1987 đến tháng 15 12 1990 chuyển ngành về địa phương. Khi xuất ngũ về nhà không có tham gia công tác mà ở nhà làm vườn. Từ tháng 12 1991 - 7 1993 vào UBND xã làm công an viên,; từ 7 1993-6 1996 làm thư ký đảng ủy xã, từ tháng 7 1996 chuyển đến làm nhân viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy và cho đến nay chuyển về công tác tại Ban dân dận huyện ủy. Thời gian công tác của anh tôi đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp sổ tính từ 01 7 1996. Xin hỏi thời gian công tác trong quân đội của anh tôi có được cộng nối để tính là thời gian công tác tham gia BHXH hay không. Mong được quý cơ quan sơm trả lời. Xin cám ơn
Qua nội dung bạn nêu, vì chưa xem hồ sơ nên Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long chưa trả lời cụ thể cho bạn được. Bạn mang hồ sơ thời gian đi bộ đội nêu trên đến cơ quan bảo hiểm xã hội huyện nơi anh bạn đang tham gia BHXH để được xem xét.
Chính sách
[Câu hỏi của : Le Minh Nhựt Email: lethiminhnhut@yahoo.com.vn 03-12-2013]
Tôi có người anh hiện đang công tác tại Ban dân vận một huyện có thời gian tham gian đi bộ đội từ tháng 8 1987 đến tháng 15 12 1990 chuyển ngành về địa phương. Khi xuất ngũ về nhà không có tham gia công tác mà ở nhà làm vườn. Từ tháng 12 1991 - 7 1993 vào UBND xã làm công an viên,; từ 7 1993-6 1996 làm thư ký đảng ủy xã, từ tháng 7 1996 chuyển đến làm nhân viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy và cho đến nay chuyển về công tác tại Ban dân dận huyện ủy. Thời gian công tác của anh tôi đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp sổ tính từ 01 7 1996. Xin hỏi thời gian công tác trong quân đội của anh tôi có được cộng nối để tính là thời gian công tác tham gia BHXH hay không. Mong được quý cơ quan sơm trả lời. Xin cám ơn
Qua nội dung bạn nêu, vì chưa xem hồ sơ nên Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long chưa trả lời cụ thể cho bạn được. Bạn mang hồ sơ thời gian đi bộ đội nêu trên đến cơ quan bảo hiểm xã hội huyện nơi anh bạn đang tham gia BHXH để được xem xét.
Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu
[Câu hỏi của : Võ Thị Ngọc Trân Email: ngoctranvo@yahoo.com.vn 26-11-2013]
Kính gửi: BHXH tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ Quyết định 52 2013 QD-TTg ngày 30 8 2013 và Công văn 4281 BHXH-CSXH ngày 29 10 2013 thì mẹ chồng tôi thuộc đối tượng nhận trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa đươc hưởng chế độ phụ cấp thâm niên. Tôi đang tiến hành làm thủ tục, tuy nhiên gia đình đã làm thất lạc quyết định nghỉ hưu (1997), tôi có thể liên hệ BHXH tỉnh Vĩnh Long xin photo quyết định nghỉ hưu đó được không? Nếu được thì liên hệ phòng, ban nào? Xin cảm ơn BHXH Vĩnh Long rất nhiều!
Nếu Quyết định nghỉ hưu của mẹ bạn bị thất lạc và có nhu cầu trích lục, bạn liên hệ với Phòng tiếp nhận và quản lý hồ sơ (BHXH tỉnh Vĩnh Long) hoặc tại BHXH các huyện, thị xã, Thành phố để làm hồ sơ xin trích lục. Tuy nhiên, để làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg, mẹ bạn chỉ cần đến cơ quan BHXH nơi đang chi trả lương hưu để nộp mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp, nếu không có Quyết định hưởng chế độ hưu trí kèm theo, cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ tổng hợp danh sách đề nghị BHXH tỉnh trích lục. Thân ái chào bạn./.
TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH
[Câu hỏi của : TRẦN QUỐC TUẤN Email: quoctuan1960@gmail.com 12-11-2013]
Tôi là cán bộ phòng HC NS Công ty CPTS An Phước xin hỏi: Trong tháng 10 2013, trên 50% CBCN có thời gian làm việc dưới 14 ngày (thực tế sản xuất chỉ 06 ngày) chúng tôi định ngừng đóng BHXH theo luật định, vậy thủ tục gồm có những gì? Liên hệ cơ quan nào? Xin BHXH Vĩnh Long vui lòng hướng dẫn. Thành thật cảm ơn
Theo khoản, Điều 93, Luật Bảo hiểm xã hội quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, cụ thể: 1. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm dừng đóng trong thời gian không quá mười hai tháng. Theo Điều 23, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định thành phần, số lượng hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, như sau: 1. Thành phần hồ sơ: - Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS). - Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS). - Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: + Đối với các tổ chức kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; + Đối với đơn vị do các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; + Đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý: Quyết định của Thủ trưởng Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Quyết định cho phép đơn vị của bạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là Quyết định của UBND Tỉnh Vĩnh Long./.
cau hoi super hot
[Câu hỏi của : cao thi anh van Email: dothanhtam98@yahoo.com 08-11-2013]
tôi có người chỉ làm giáo viên dạy học được 16 năm,bị bệnh nghỉ dạy đống bao luu bao hiem them 4 nam nhung tuoi cua chi moi 45 co duoc giai quyet huong luong huu khong? tien tham nien bao gio moi duoc nhan?
Theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện, quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau: 1. Người lao động tham gia BHXH có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; - Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 2. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 nêu trên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; - Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. Như vậy, chị của bạn nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 nêu trên thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu khi 45 tuổi mà phải chờ khi đủ tuổi đời theo quy định. Tiền thâm niên liên hệ với nhà trường nơi chị của bạn công tác trước đây để biết chi tiết. Thân ái chào bạn./.
xin nghỉ hưu sớm 01 năm so với quy định
[Câu hỏi của : Lê Trung Cang Email: trungcangdt@gmail.com 02-11-2013]
Tôi sinh ngày 15 8 1955 đã công tác trong ngành giáo dục từ 10 1975 đến nay và đóng bảo hiểm liên tục 38 năm, nay sức khỏe kém muốn xin nghỉ hưu sớm một năm vì lý do sức khỏe tôi muốn hỏi: 1* Tôi có được cấp trên cho nghỉ không?khi đó cơ quan nào giới thiệu tôi đi giám định sức khỏe?khi giám định đã đủ điều kiện nghỉ thì thời điểm bắt đầu nghỉ khi nào?tỷ lệ lương hưu lúc đó là bao nhiêu %? 2* Nếu ngay bây giờ tôi xin nghỉ công tác và chờ đến 8 2015 xin làm thủ tục nghỉ hưu đúng tuổi thì có được không? lúc ấy có hưởng tỷ lệ lương hưu là 75% không? ngoài ra cỏn hưởng thêm khoản nào khác không? Xin cám ơn quý cơ quan
Qua nội dung câu hỏi của ông, Bảo hiểm xã hội tỉnhVĩnh Long nêu quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện để ông tham khảo như sau: 1. Trách nhiệm giới thiệu giám định mức suy giảm khả năng lao động ( theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc). - Cơ quan Bảo hiểm xã hội giới thiệu giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH. - Đơn vị sử dụng lao động giới thiệu giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người lao động còn đang làm việc. 2. Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gia đóng BHXH được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. - Thời điểm hưởng lương hưu đối với người đang đóng BHXH bắt buộc là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. - Đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm do người lao động ghi trong đơn đề nghị khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định 3. Mức lương hưu hằng tháng theo Điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội: a. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. b. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định khi suy giảm khả năng lao động được tính như quy định tại khoản a nêu trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. c. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung. 4 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội: a. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. b. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp ông còn đang công tác thì đơn vị sử dụng lao động sẽ giới thiệu giám định mức suy giảm khả năng lao động cho ông. Trường hợp ông nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH thì khi đủ tuổi đời theo quy định ông liên hệ với cơ quan BHXH để làm thủ tục nghỉ hưu. Mức hưởng lương hưu và trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu được tính theo các quy định nêu trên. Thân ái chào ông./.
Lĩnh BHXH 1 lần
[Câu hỏi của : Trần Thanh Khiết Email: khietvlg@gmail.com 26-10-2013]
Tôi xin hỏi Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 8 năm Đến 30 9 2012 tôi xin nghỉ việc và không đóng BHXH nữa. Do thủ tục cơ quan làm chậm trễ tôi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đến nay tôi đã nghỉ việc hơn 1 năm và không tham gia đóng BHXH nữa. Cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi có lãnh BHXH 1 lần được hay không? Thủ tục gì ? Liên hệ cơ quan bảo hiểm nào ? Xin cám ơn
Bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi bạn có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn thủ tục nhận Bảo hiểm xã hội 1 lần. Thân ái chào bạn./.
phí đóng bhx
[Câu hỏi của : lê thanh hiền  Email: lephunghoang2013@gmail.com 25-10-2013]
em đang làm việc ở cty,TNHH BOHSING khu công nghiệp hòa phú vĩnh long.em xin hỏi,trước đây tháng 9 năm 2013 mức lương căn bản của em là 2.361.000 thì phí đóng BHXH của em là bao nhiêu.này đầu tháng 10 năm 2013, cty đã cộng tiền phụ cấp sinh hoạt khó khăn 450.000 vào lương căn bản,hiện tại lượng căn bản của em là 2.871.000 thì phí đóng BHXH là bao nhiêu,vì từ khi vào cty đến giờ được 3,5 năm .em chỉ nhìn được sổ BHXH được một lần ,khi ký tên lần đầu,em xin có ý kiến ,sao cơ quan BHXH không quy định là cty phải cho công nhân ký tên trong sổ BHXH từng quí,để công nhận biết được mình đóng BHXH bao nhiêu,với mức lương hiện tại của mình.đồng thời, công nhân cũng giúp được cơ quan BHXH phát hiện ra, cty có bao lương trên lệch của công nhân với cơ quan BHXH hay không.EM trân thành cảm ơn .các anh chị đã đọc bài này và tư vấn giúp em ,xin cảm ơn .
Trả lời Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long nêu những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc để bạn tham khảo như sau: * Mức đóng bằng tỷ lệ phần trăm (%) mức tiền lương, tiền công tháng như sau: - Từ 01/01/2010 đến 31/12/2011: bằng 22%, trong đó: người lao động đóng 6%; đơn vị đóng 16%. - Từ 01/01/2012 đến 31/12/2013: bằng 24%, trong đó: người lao động đóng 7%; đơn vị đóng 17%. - Từ 01/01/2014 trở đi: bằng 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%. * Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động. * Theo quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long đã in thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của người tham gia BHXH, BHYT gửi cho đơn vị, bạn liên hệ với đơn vị nhận lại thông báo để kiểm tra, đối chiếu quá trình tham gia. Thân ái chào bạn./.
cau hoi ve bao hiem xa hoi
[Câu hỏi của : Nguyễn Thị Mười Email: ngocyuki2011@gmail.com 20-10-2013]
Người tử tuất sống tới ngày 18 tháng 9 năm 2013 có được hưởng lương đầu tháng 10 năm 2013 hay không?
Câu hỏi của bạn không nêu rõ đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hay còn đang công tác bị chết nên Bảo hiểm xã hội không trả lời cụ thể cho bạn được. Thân ái chào bạn./.
su dung bao hiem xa hoi
[Câu hỏi của : tam Email: ngo_hoang_hao_tam@yahoo.com.vn 17-10-2013]
Lúc trước ba em làm ở công ty thương Mại vĩnh long... sau đó công ty giải thể cty cho ba em lãnh bảo hiểm xã hội rồi chuyển công tác qua ban quản lý chợ vĩnh long làm liền nên không có văn bản làm được 1 năm thì hệ số lương ba em giảm xuống bậc 2 vì ba em đã lãnh bảo hiểm xã hội rồi . Trog khi đó ba em có học trung cấp kế toán nên hạ xuống bậc 2 nếu không có học trung cấp kế toán thì giảm xúông bậc 1..ba em làm cho cty nhà nước được 20 mấy năm rồi mà lương tháng của ông chi có 2tr500...nếu không lãnh bảo hiểm xã hội thì bay giờ lương ba e khoảng 4tr mấy...Vậy cho em hỏi nếu ba em trả lại so tiền đã lanh từ BHXH đã nhận có được không?
Trường hợp bạn hỏi là không được vì Luật Bảo hiểm xã hội không có quy định việc đối tượng đã nhận tiền trợ cấp BHXH ( nếu đã được hưởng chế độ đúng theo quy định) được trả lại quỹ BHXH
su dung bao hiem xa hoi
[Câu hỏi của : tam Email: ngo_hoang_hao_tam@yahoo.com.vn 17-10-2013]
Lúc trước ba em làm ở công ty thương Mại vĩnh long... sau đó công ty giải thể cty cho ba em lãnh bảo hiểm xã hội rồi chuyển công tác qua ban quản lý chợ vĩnh long làm liền nên không có văn bản làm được 1 năm thì hệ số lương ba em giảm xuống bậc 2 vì ba em đã lãnh bảo hiểm xã hội rồi . Trog khi đó ba em có học trung cấp kế toán nên hạ xuống bậc 2 nếu không có học trung cấp kế toán thì giảm xúông bậc 1..ba em làm cho cty nhà nước được 20 mấy năm rồi mà lương tháng của ông chi có 2tr500...nếu không lãnh bảo hiểm xã hội thì bay giờ lương ba e khoảng 4tr mấy...Vậy cho em hỏi nếu ba em trả lại so tiền đã lanh từ BHXH đã nhận có được không?
Trường hợp bạn hỏi là không được vì Luật Bảo hiểm xã hội không có quy định việc đối tượng đã nhận tiền trợ cấp BHXH ( nếu đã được hưởng chế độ đúng theo quy định) được trả lại quỹ BHXH
phụ cấp đối với công chức xã
[Câu hỏi của : Trần Thị Hồng Hoa Email: honghoa1985@gmail.com 08-10-2013]
Tôi đang làm việc tại ủy ban nhân dân xã với chức danh công chức tài chính - kế toán, phụ cấp của tôi là 0.15. Cho tôi hỏi phụ cấp này có phải đóng bhxh không? và chức danh công chức tài chính - kế toán có được hưởng phụ cấp 0.15 không? tôi nghe nói chức danh phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng mới được hưởng phụ cấp 0.15 là đúng hay sai?
Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không có quy định mức phụ cấp đối với chức danh tài chính - kế toán. Mức phụ cấp 0,15 mà bạn đang hưởng nếu được cơ quan có thẩm quyền quyết định là phụ trách kế toán của đơn vị thì mức phụ cấp nêu trên được dung đẻ tính đóng BHXH./.
hoi ve 1 lan
[Câu hỏi của : tieu phuc uyen phuong Email: uyen.bhxhbl@gmail.com 07-10-2013]
toi tham gia BHXH va da huong tro cap BHXH 1 lan roi, co quan BHXH giu lai so cua toi bay gio toi di lam o noi khac thi co quan moi doi so BHXH cua toi toi ve co quan BHXH lay lai so hay yeu cau dc cap moi?
Bạn vẫn làm hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH, kèm theo đơn nêu rõ đã nhận trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH nào và vào thời gian nào để cơ quan BHXH nơi bạn tham gia tiếp theo biết để cấp số sổ BHXH cho bạn đúng theo quy định.
che do huu tri
[Câu hỏi của : phan thu long Email: lolem0102@yahoo.com.vn 26-09-2013]
a (chi) vui long huong dan cho e thu tuc giai quyet che do huu trí! e cam on. chuc a chi co ngay lam viec vui ve
+ Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu bao gồm: a. Sổ bảo hiểm xã hội; b. Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí của người sử dụng lao động ( 02 bản); c. Đối với trường hợp hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH ( suy giảm khả năng lao động) có thêm Biên bản giám định khả năng lao động của Hội đồng Giám Định y Khoa ; đối với người hưởng chế độ hưu trí quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ( người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp) có thêm Giấy chứng nhận bị nhiểm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp ( 02 bản chính hoặc 02 bản sao). + Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện , người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc (02 bộ), gồm: a. Sổ bảo hiểm xã hội; b. Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người tham gia BHXH tự nguyện , người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (Mẫu số 12-HSB) hoặc giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ việc , chờ đủ điều kiện về tuổi đời ( 02 bản); c. Đối với người chấp hành xong hình phạt tù trong trường hợp không được hưởng án treo thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù ( 02 bản sao); d. Đối với trường hợp hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH thì ngoài các giấy tờ nêu tại điểm a,b hoặc điểm a,b,c khoản này theo từng loại đối tượng có thêm Biên Bản giám định mức khả năng lao động của Hội Đồng giám định y khoa ( 02 bản)./.
Hưởng chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Lê Ánh Hồng Email: leanhhong2008@yahoo.com.vn 19-09-2013]
Tôi tham gia BHXH liên tục từ năm 2004. Tháng 7 2013, tôi có việc riêng xin nghỉ không hưởng lương đến 12 2013. Nếu tháng 01 2014 tôi vào làm việc và tham gia lại BHXH thì khi tôi sinh con (dự kiến tháng 3 2014) có được hưởng chế độ thai sản không? Rất mong BHXH Vĩnh Long vui lòng trả lời giúp. Xin cám ơn
Theo Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội quy định Điều kiện hưởng chế độ thai sản, cụ thể: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp của bạn dự kiến sinh con vào tháng 3/2014: ( Nếu tháng 3/2014 bạn có đóng BHXH thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014; Nếu tháng 3/2014 bạn không đóng BHXH thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 3/2013 đến tháng 2/2014). Trong khoảng thời gian nêu trên bạn có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định./.
Hưởng chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Lê Ánh Hồng Email: leanhhong2008@yahoo.com.vn 18-09-2013]
Tôi tham gia BHXH liên tục từ 05 2004. Đến tháng 7 2013 tôi có việc riêng xin nghỉ việc không hưởng lương đến tháng 12 2013. Nếu tháng 01 2014 tôi tham gia lại BHXH và tháng 3 2014 tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Xin cám ơn
Theo Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội quy định Điều kiện hưởng chế độ thai sản, cụ thể: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp của bạn sinh con vào tháng 3/2014: ( Nếu tháng 3/2014 bạn có đóng BHXH thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014; Nếu tháng 3/2014 bạn không đóng BHXH thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 3/2013 đến tháng 2/2014). Trong khoảng thời gian nêu trên bạn có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định./.
cách tính tiền thai sản
[Câu hỏi của : trần thị hồng nhung Email: hongnhungpvh2008@gmail.com 17-09-2013]
em là giáo viên có hệ số lương là 2.67. tháng 12 2013 em se nghỉ thai sản. cho em hỏi: cách tính tiền bảo hiểm xa hoi khi nghi thai sản và số tiền này được nhận một lần hay cứ hai tháng nhận 1 lần? em cảm ơn
Mức hưởng chế độ thai sản theo Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể : Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. . Theo Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định lao động nữ khi sinh con được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con bằng 02 tháng lương tối thiểu chung. Số tiền nầy được nhận 1 lần./.
chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Đỗ Thị Thu Cúc Email: thucuc81vl@gmail.com 13-09-2013]
xin cho tôi được hỏi vài ý sau: Tôi đang làm việc tại Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường vĩnh long. Tôi dự định tháng 10 2013 sinh em bé nhưng không biết chế độ thai sản tôi được hưởng là như thế nào, tôi được nghỉ 4 tháng hay 6 tháng. và mức lương được hưởng ra sao? hiện tại bậc lương của tôi là (2.72*1150000) 1tháng. Tôi nghe nói ngoài tiền trợ cấp thai sản 4 hay 6 tháng thì tôi có được nhận tiền trợ cấp tả lót là 2 tháng lương cơ bản hay không vậy ạ? Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất từ quý cơ quan! xin chân thành cảm ơn!
Theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2012 Quy định về nghỉ thai sản: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Mức hưởng chế độ thai sản theo Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể : Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Theo Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định lao động nữ khi sinh con được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con bằng 02 tháng lương tối thiểu chung./.
Nghỉ việc riêng không hưởng lương
[Câu hỏi của : Võ Công Phương  Email: vocongphuong@imexcuulong.vn 08-09-2013]
Công ty tôi có 01 trường hợp nhân viên kế toán có đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương và được BGĐ chấp thuận bắt đầu từ tháng 7 2013. Vậy các khoản BHXH, BHYT, BHTN người lao động và NSDLĐ có ngừng đóng trong thời gian này không ?
Tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 53 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, cụ thể: 2. Người lao động tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động như sau: 2.1. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó: - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng; - Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc. Trong cả hai trường hợp trên, nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị./.
Thu tuc bao hiem khi Doanh nghiep chuyen noi kinh doanh khac tinh
[Câu hỏi của : Nguyen Thanh Trieu Email: thanhtrieu2007@gmail.com 07-09-2013]
Cho em hoi Cty em hoant dong o TP HCM da dong bao hiem xa hoi cho nhan vien roi. Nay chuyen dia diem kinh doanh ve tinh. Vay thu tuc de em dang ky bao hiem o tinh cho Cty lam nhu the nao. Cam on Anh, chi!

 Hồ sơ đăng ký tham gia đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến : ( 01 bộ)

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS)

- Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (mẫu D01-TS), kèm theo:

+  Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+  Phương thức trả lương cho người lao động.

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để nhận mẫu hoặc tải mẫu theo địa chỉ trang Website http://bhxhvinhlong.gov.vn./. 

Hỏi về biểu mẫu thu BHXH
[Câu hỏi của : Bùi Thu Hằng Email: phonglaodongnampo@gmail.com 27-08-2013]
Xin hỏi: Hiện nay Mẫu số 02a-TBH danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cơ quan BHXH còn sử dụng không, sử dụng trong các trường hợp nào? nếu không còn sử dụng thì thay thế bằng biểu mẫu số nào?

Mẫu số 02a-TBH  không còn sử dụng. Hiện tại theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định quản lý thu BHXH,BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Mẫu Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT là mẫu D02-TS, bạn liên hệ với cơ quan BHXH để nhận mẫu hoặc tải mẫu theo địa chỉ http://bhxhvinhlong.gov.vn  

 

BẢO HIỂM BẮT BUỘC
[Câu hỏi của : TRẦN QUỐC TUẤN Email: quoctuan1960@gmail.com 22-08-2013]
Mang Thít, ngày 22 tháng 8 năm 2013 Kính gửi BH Vĩnh Long! Tôi đang làm việc tại CTCPTS An Phước, xã An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long, có thắc mắc xin BH Vĩnh Long vui lòng giải đáp: Trong số Công nhân Công ty đã tuyển dụng, có Chị A mượn hồ sơ của em chồng để xin việc. Tháng 4 2013 Công ty mua BHBB cho Chị A. Sau đó, Cơ quan Bảo hiểm Mang Thít phát hiện người em chồng của Chị A làm việc ở một Công ty khác trên địa bàn Mang Thít và đã có sổ BH cùng tên, họ, ngày tháng năm sinh...nên không làm sổ BH cho Chị A đồng thời không cho Công ty chúng tôi báo giảm vì nếu báo giảm thì sẽ phải cắt tên người em chồng của Chị A trong khi cô ấy vẫn làm việc và đóng BH. BH Mang Thít cũng không đưa ra biện pháp cụ thể để giải quyết sự việc. Hiện nay chúng tôi vẫn phải nộp BH cho Chị A với họ tên người em chồng của Chị (vì không cắt giảm được). Xin hỏi: Thời gian đóng BH của Chị A từ tháng 4 2013 đến nay có thể chuyển sang đúng tên thật của Chị? Nếu được thì thủ tục ra sao? Nếu không chuyển được thì phải có biện pháp cắt giảm, vậy hồ sơ cắt giảm gồm những giấy tờ gì? Mong được BH Vĩnh Long giải đáp. Liên lạc: Anh Tuấn, phòng HCNS CTCPTS An Phước ĐT 0949062462 hoặc 0703934418 Thành thật cảm ơn.

Trường hợp nêu trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long đã có ý kiến với Bảo hiểm xã hội huyện Mang Thít. Anh Tuấn liên hệ với BHXH huyện Mang Thít để được hướng dẫn./.

hỏi về lĩnh vực BHXH
[Câu hỏi của : nguyễn Thị Mến  Email: nthle80@gmail.com 16-08-2013]
Chồng tôi tham gia công tác như sau: Từ 03 1987 làm trưởng ban nông nghiệp xã Quới Thiện, 02 1990 kiểm tra Đảng ủy xã đến 30 7 1990: trưởng công an xã, 11 1991 : phó bí thư Đảng ủy xã 02 1997-1999: trưởng ban tổ chức Đảng ủy xã, Năm 2004 chồng tôi mất, gia đình tôi chưa nhận được trợ cấp 1 lần, hay chế độ gì của chồng tôi.Hỏi chồng tôi có được hưởng chế độ gì không? khi ở BHXH huyện, UBND xã không có làm sổ BHXH cho chồng tôi.

Thời gian công tác và các chức danh chồng chị phụ trách mà chị nêu trên không thuộc đối tượng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/07/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nên không được cấp sổ BHXH và giải quyết chế độ BHXH theo quy định./.

Chuyển bảo hiểm xã hội ?
[Câu hỏi của : Phan Toàn Email: engtoan78@gmail.com 01-08-2013]
Tôi làm việc ở công ty cổ phần tại TPHCM và có tham gia bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 11 2007 đến nay. Vậy cho tôi hỏi: 1 Giả định khi chấm dứt HĐLĐ ở công ty cũ mà chưa tìm được việc làm mới thì thời gian gián đoạn tham gia BHXH được xử lý ra sao? 2 Nếu trường hợp xin việc không được thì tôi có được tham gia BHXH tại địa bàn hộ khẩu tại Trà Ôn ? Trân trọng.

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long Trả lời như sau:

Người lao động có tham gia Bảo hiểm xã hội sau thời gian nghỉ việc chưa nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội thì sẽ được bảo lưu thời gian tham gia để cộng nối với quá trình tham gia tiếp theo. Trường hợp trong thời gian chưa xin được việc làm, nếu có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, bạn liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi có hộ khẩu thường trú để đăng ký tham gia.

Thân ái chào bạn./.

việc đóng BHXH
[Câu hỏi của : quyên Email: p_quyen83@yahoo.com 27-07-2013]
Xin cho hỏi, tôi ký hợp đồng lao động 1 năm với cơ quan nhà nước, hưởng lương 85% khoãng 2.088000đ và đóng BHXH 24%, như vậy có đúng không

Qua nội dung câu hỏi của bạn, nếu như bạn ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm với cơ quan nhà nước thì bạn thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Tuy nhiên, bạn không cho biết tên cơ quan bạn đang ký hợp đồng lao động nên Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long không xác định bạn có thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không. Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long nêu mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật bảo hiểm xã hội, và các văn bản dưới luật quy định về mức đóng BHXH,BHYT, BHTN năm 2014 để bạn tham khảo như sau:

1. Về Bảo hiểm xã hội:

Tổng mức đóng BHXH bằng 24%  mức tiền lương, tiền công hằng tháng của người lao động, trong đó:

+ Người lao động đóng: 7%

+ Người sử dụng lao động đóng: 17%

2. Về Bảo hiểm y tế:

Mức đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau: Bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công hằng tháng của người lao động, trong đó:

- Người lao động đóng:1.5%

- Người sử dụng lao động đóng : 3%.

3. Về Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN):

Tổng mức đóng BHTN là 3% tiền lương, tiền công của người lao động, trong đó:

- Người lao động đóng : 1%

- Người sử dụng lao động đóng : 1%

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ : 1%

bao hiem xa hoi
[Câu hỏi của : trần minh luân Email: luanminhtran777@yahoo.com 22-07-2013]
a (chi) vui long cho e hoi ve che do BHXH doi voi nguoi da nghi viec: vào tháng 4 2013 bác e đã 50 tuổi có quyết định nghỉ việc do đơn vị cắt giảm biên chế, và đã nhận tiền trợ cấp mất việc do đơn vị trả,đồng thời đơn vị cũng đã làm thủ tục chuyển sang BHXH để hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng đến 8 2013 bác sẽ được nhận vào làm việc tại đơn vị mới. Như vậy đơn vị mới sẽ có quyết định tuyển dụng cho bác, do tiền trợ cấp thất nghiệp chưa nhận được nên bác e có thể đóng tiếp BH để hưởng lương hưu được hay không? và thủ tục như thế nào? mong sớm nhận được phản hồi! chúc a (chị) ngày làm việc vui vẻ!

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội vĩnh long có ý kiến như sau: Trường hợp Bác của bạn làm việc tại đơn vị mới nếu thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ được đóng tiếp BHXH, khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí sẽ được giải quyết hưởng lương hưu.

Điều kiện hưởng lương hưu: Người lao động có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

- Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Thân ái chào bạn./.

thủ tục chuyển sổ bảo hiểm
[Câu hỏi của : nvqui Email: vanqui1988@gmail.com 19-07-2013]
năm 2011, tôi có công tác tại 01 cơ quan cấp tỉnh! Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi xin nghỉ việc và hiện nay, tôi đang công tác tại một cơ quan cấp huyện. (thời gian đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 10 tháng). Xin hoi: Thủ tục chuyển sổ bảo hiểm về cơ quan mới của tôi được thực hiện như thế nao! Trân trọng!

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn bạn như sau:

Bạn liên hệ với cơ quan công tác năm 2011 nhận lại sổ bảo hiểm xã hội ( chú ý kiểm tra sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan bảo hiểm xã hội chốt thời gian tham hay chưa). Nếu sổ BHXH chưa chốt thời gian tham gia thì cơ quan bạn công tác năm 2011 có trách nhiệm lập hồ sơ để chốt sổ cho bạn. Đến cơ quan cấp huyện bạn chỉ cần nộp lại sổ bảo hiểm xã hội trên, cơ quan mới của bạn có trách nhiệm nộp sổ Bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm xã hội ( nơi bạn tiếp tục tham gia mới) để ghi nhận quá trình tham gia BHXH tiếp theo của bạn.

Thân ái chào bạn./.

Giảm lao động khi mất thẻ
[Câu hỏi của : Thanh Thảo Email: tinhsongtien@gmail.com 17-07-2013]
Theo quy định, người tham gia BHYT khi mất thẻ thì được cấp lại. Trường hợp sau khi đã cấp lại thẻ BHYT, thời hạn sử dụng thẻ còn hạn, nhưng người lao động nghỉ việc thì đơn vị báo giảm, trả thẻ (thẻ cấp lại) thì có được giảm số tiền BHYT không? Hay phải đóng cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ? Nếu giả sử người lao động không mất mà báo mất, sau đó giảm trả thẻ đã cấp lại, còn thẻ kia sử dụng?

Qua nội dung câu hỏi của bạn thông tin không rõ đối tượng tham gia BHYT nên Bảo hiểm xã hội chưa có cơ sở trả lời cho bạn. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi cư trú của bạn để được xem xét hướng dẫn cụ thể cho bạn.

Thân ái chào bạn ./.

tính trợ cấp thai sản
[Câu hỏi của : trần thu mai Email: tranthumai1010@yahoo.com.vn 15-07-2013]
Xin BHXH Vĩnh Long cho tôi hỏi. Tôi được nhà trường cho nghỉ thai sản từ ngày 4 2 2013 đến ngay ̀4 8 2013 theo luật mới về chế độ nghỉ thai sản là 6 tháng. Nhưng hiện tại tôi chỉ mới lãnh tiền trợ cấp thai sản là 4 tháng, vậy tôi có được truy lãnh thêm 2 tháng nữa cho đủ 6 tháng không? Nếu có thì bao lâu mới được truy lãnh thêm? Mong câu trả lời sớm nhất của BHXH Vĩnh Long. chân thành cảm ơn!

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định “Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013.

Trường hợp bạn đã nhận tiền trợ cấp thai sản 04 tháng, thì tiếp tục được nhận thêm 02 tháng trợ cấp thai sản nữa (tổng cộng thời gian hưởng chế độ thai sản là 06 tháng).

Vì vậy đơn vị nơi bạn đang công tác phải liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn cụ thể.

Thân ái chào bạn ./. 

Kinh gui: Bao hiem xa hoi
[Câu hỏi của : duong thi thuy diem Email: lamnhathoang2002@yahoo.com 12-07-2013]
Toi ten Duong thi thuy diem, dang cong tac tai BVDK Tra on. Chuc danh Dieu duong. Toi co 1 thac mac, kinh gui Bhxh. Trong thoi gian toi nghi hau san tu thang 3 den thang 6. Toi duoc nang luong bac 2. Moi nhan vien cung dot len luong deu duoc nhan tien chi lanh, luong bac 2 va duoc nhan luong moi. Con toi tai sao khong duoc chi lanh va lanh luong moi? Kinh mong BHXH Vinh Long. Giup do toi,de toi duoc hieu hon hon ve luat BHXH. Toi chan thanh cam on!

Qua nội dung câu hỏi của bạn về chế độ tiền lương: nâng bậc lương, truy lãnh lương. . . không thuộc thẩm quyền của cơ quan Bảo hiểm xã hội, bạn nên liên hệ với Sở Y tế Vĩnh Long để được hướng dẫn theo quy định.

 

Thân ái chào bạn./.

 

Xin cảm ơn
[Câu hỏi của : Thanh Thảo Email: tinhsongtien@gmail.com 08-07-2013]
Xin cảm ơn BHXH tỉnh VĨnh Long đã trả lời thắc mắc của tôi. Song tôi chưa thấy thoải mái với kết quả trả lời. Tôi đã biết công văn 1477. Công văn quy định là nghỉ trước khi sinh tối đã 02 tháng. Mà quy định là chi trợ cấp thai sản là chi hằng tháng từ nguồn 2% để lại. Vậy khi người lao động nghỉ trước sinh đơn vị tôi đã chi từ nguồn này với chế độ thai sản. Căn cứ đơn nghỉ sinh tôi đã báo giảm thu (mẫu D02-TS) là thai sản. Nhưng khi sinh con thì con người đó chết, theo công văn 1477, họ được nghỉ 90 ngày kể từ ngày sinh. Lúc này thời gian nghỉ trước hai tháng xử lý thế nào? có được tính là thời gian thai sản không hay là nghỉ không lương? Thời gian đó có được tính là thời gian đóng BHXH không? Nếu được, hiển nhiên họ được nghỉ 05 tháng.

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long đã trả lời trên website www.bhxhvinhlong.gov.vn ngày 05 tháng 7 năm 2013.

 

Thân ái chào bạn./.

SỔ BẢO HIỂM
[Câu hỏi của : NGUYỄN THỊ THÚY Email: keo2112@yahoo.com 04-07-2013]
CHUYỂN SỔ BẢO HIỂM TỪU VỢ SANG CHỒNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội quy định nghĩa vụ, quyền lợi . . . của người tham gia BHXH trên cơ sở có đóng có hưởng, không quy định chuyển sổ BHXH của người này sang người khác.

 

Thân ái chào bạn ./.

thu tuc chot so bao hiem
[Câu hỏi của : tran minh luan Email: luanminhtran777@yahoo.com.vn 04-07-2013]
a chi vui long huong dan cho e thu tuc chot so bao hiem khi chuyen cong tac den noi khac.chuc a chi co ngay lam viec vui ve!

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 232/QĐ-BHXH của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc ban hành Quy định về thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết chế độ BHXH BHYT theo cơ chế “một cửa” liên thông tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Hồ sơ báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp chuyển công tác: ( 01 bộ).

-  Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS).

-  Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

- Bản sao quyết định thuyên chuyển.

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

Thân ái chào bạn ./.

Thời gian nghỉ thai sản.
[Câu hỏi của : Thanh Thảo Email: tinhsongtien@gmail.com 24-06-2013]
Theo quy định của BHXH hiện hành: Người lao động nữ có quyền được nghỉ thai sản trước khi sinh tối đa 02 tháng. Và đơn vị đã cho nghỉ, đã chi lương, đã tính thời gian công tác. Sau khi sinh, người đó được nghỉ 04 tháng và đi làm lại bình thường, sổ BHXH đã ghi không có gì thay đổi. Tuy nhiên nếu con chết thì được nghỉ 90 ngày kể từ ngày sinh con. Như vậy người đó có được nghỉ 05 tháng hay không? Nếu không thời gian nghỉ thai sản 02 tháng trước đó xử lý thế nào trong sổ BHXH, hồ sơ báo tăng.

Qua nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ Bảo hiểm xã hội chỉ nêu quy định để bạn tham khảo:

            - Kể từ ngày 01/5/2013 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định “Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng” 

            - Ngày 23 tháng 4 năm 2013 Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 (có đăng trên website www.bhxhvinhlong.gov.vn) nếu bạn có nhu cầu truy cập để biết thêm chi tiết; Trường hợp bạn chưa rõ liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn cụ thể.

             Thân ái chào bạn ./.

Thủ tục tính bảo hiểm
[Câu hỏi của : nguyen xuan phuong Email: xuanphuong8485@yahoo.com 24-06-2013]
Cách đây hơn 2 tháng, tôi chơi đá banh bị tai nạn gãy xương cẳng chân, tôi nghỉ việc 2 tháng có giấy nghỉ hưởng lương bảo hiểm của bệnh viện cấp cho. Nay tôi đi làm và nộp những giấy tờ liên quan ( hóa đơn, bệnh án, giấy xuất viện) nhưng bảo hiểm lại nói không thể thanh toán được và người làm bảo hiểm trong công ty chúng tôi có yêu cầu phải viết tờ trình về tai nạn khác ( ví dụ như té cầu thang, hay một tai nạn khác nhưng không phải là tai nạn giao thộng). Cho tôi hỏi : bảo hiểm như vậy có đúng không? khi tôi đã đóng đầy đủ các loại bảo hiểm trong công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn

Qua nội dung câu hỏi của bạn thông tin không rõ, Bảo hiểm xã hội chưa có cơ sở trả lời cho bạn. Đề nghị bạn mang toàn bộ hồ sơ liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi cư trú của bạn để được xem xét hướng dẫn cụ thể cho bạn.

Thân ái chào bạn ./.

Thủ tục mới chưa được cập nhật
[Câu hỏi của : Diễm Thu Email: thu1383@yahoo.com.vn 18-06-2013]
Những thông tin cơ bản (nội dung sườn) trên trang web của BHXH Tỉnh cũng tương đối đầy đủ nhưng tình hình cập nhật hình như chưa được kịp thời...Do hiện nay, việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN...trở nên cần thiết và cũng mang tính chất bắt buộc, và trang web là phương tiện hay nhất để quảng bá cũng như hướng dẫn đối tượng ...Vậy mà...đến nay, mục thủ tục tham gia và một số mục khác vẫn còn nội dung thủ tục theo quy định cũ mà Phòng chuyên môn của BHXH thì đã áp dụng mẫu biểu mới làm cho đối tượng tham gia cũng như người làm nhiệm vụ đăng ký ban đầu ...gặp nhiều vướng mắt (??) (vì đến BHXH trình thủ tục lại sai...đem về làm lại). Góp ý nhân đây anh chị ADMIN xem lại tình hình quản trị trang Web của mình nên cập nhật thông tin thủ thục tham gia cũng như giải quyết các chính sách cho đối tượng 1 cách phù hợp và kịp thời nhất,... tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia BH...

Qua nội dung câu hỏi của bạn về việc cập nhật thông tin, biểu mẫu BHXH BHYT BHTN chưa kịp thời. Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long xin ghi nhận và sẽ tiến hành rà soát bổ sung các thông tin biểu mẫu đầy đủ, kịp thời khi có thay đổi biểu mẫu mới.

Thân ái chào bạn ./.

thắc mắc tuyển dụng viên chức
[Câu hỏi của : MinhThien Email: minhthien213@gmail.com 07-06-2013]
Cho em xin hỏi! hồ sơ nộp thi viên chức bảo hiểm năm nay. Nhưng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của em đã mất, chỉ còn giấy xác nhận tốt nghiệp , vậy cho em hỏi có thể nộp hồ sơ được không. Em xin cám ơn!!!

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

            Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và ngành nghề, chức danh cần tuyển dụng được thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: w w w bhxhvinhlong.gov.vn) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: w w w baohiemxahoi.gov.vn) Trường hợp bạn chưa rõ nên liên hệ trực tiếp đến phòng Tổ chức Hành chính BHXH tỉnh Vĩnh Long để biết thêm chi tiết.

Thân ái chào bạn ./.

che do nghi thai san
[Câu hỏi của : pham hoang anh Email: phamhoanganh204@gmail.com 04-06-2013]
Xin vui lòng cho em hỏi: Em làm việc tại trạm y tế Thanh Đức từ năm 2011 và có tham gia bảo hiểm xã hội. hệ số lương của em là 1.86 từ 02 2011. Hiện tại em đang nghỉ thai sản, em sinh con ngày 21 03 2013.Vậy vui lòng cho em hỏi khi nhận tiền bảo hiểm xã hội thai sản thì em sẽ nhận được bao nhiêu?có các khoảng trừ nào không? em xin trân trọng kính chào.
             Qua nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ Bảo hiểm xã hội chỉ nêu quy định để bạn tham khảo:

            - Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật BHXH quy định: Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

             Được tính theo công thức sau:


 
            - Ngoài mức hưởng trên được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Thân ái chào bạn ./.

Điều kiện nhận BHXH 1 lần
[Câu hỏi của : Phuong Nguyen Email: phuongnguyen0427@yahoo.com 04-06-2013]
Tôi sinh năm 1960, bắt đầu đóng BHXH từ năm 1987 và đóng đều đặn đến năm 2013. Hiện nay tôi đã nghỉ việc và đang trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp. Tôi muốn hỏi khi nào thì tôi được nhận BHXH 1 lần, thủ tục nhận như thế nào? Và trường hợp nhận lương hưu trí thì như thế nào? Cảm ơn.

Qua nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ Bảo hiểm xã hội chỉ nêu quy định để bạn tham khảo:

            - Tại điểm c, khoản 1 Điều 55 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần phải “Sau một năm (12 tháng) nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội” thì được hưởng trợ cấp BHXH một lần.

- Thủ tục hồ sơ gồm có: Sổ BHXH, Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH l lần mẫu số 14-HSB có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

- Theo quy định tại Điều 50 Luật BHXH điều kiện hưởng lương hưu:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Thân ái chào bạn ./.

Hỏi chế đọ thai sản
[Câu hỏi của : Phan Thị Thùy Nhung Email: nhungbt64@gmail.com 30-05-2013]
Xin chào! Kính nhờ các anh chị, xin trả lời giúp em, em làm ở trường THPT Hoàng Thái Hiếu theo hợp đồng từ tháng 7 năm 2012 đến nay là gần 11 tháng.Hàng tháng em đóng BHXH theo quy định Em hiện mang thai 3 tháng Em muốn biết khi em sinh có được BHXH hỗ trợ giống như các chị trong biên chế kg, mức hộ trợ là bao nhiêu phần trăm lương. Em hệ cao đẳng và đang hưởng 85% lương cở bản. Xin chân thành cám ơn! Bình Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

- Nếu khi sinh con Bạn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật BHXH: “Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con” thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật BHXH quy định: Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

             Được tính theo công thức sau:

 

 - Ngoài mức hưởng nêu trên được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Thân ái chào bạn ./.

Hỏi về tuyển dụng
[Câu hỏi của : NGUYỄN THỊ YẾN DUY Email: nguyenthiyenduy8899@gmail.com 26-05-2013]
Tôi học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thuộc khoa Quản trị kinh doanh, vậy tôi có thể nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức không vì tôi thấy thông báo ngành nghề cần tuyển là Quản trị kinh doanh? Tôi chân thành cảm ơn!

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

            Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và ngành nghề, chức danh cần tuyển dụng được thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: w w w bhxhvinhlong.gov.vn) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: w w w baohiemxahoi.gov.vn) Trường hợp bạn chưa rõ nên liên hệ trực tiếp đến phòng Tổ chức Hành chính BHXH tỉnh Vĩnh Long để biết thêm chi tiết.

Thân ái chào bạn ./.

 

cách tính lương hưu hàng tháng
[Câu hỏi của : trần thị thu liễu Email: toitinh8319@yahoo.com.vn 23-05-2013]
chào anh (chị)! anh (chị) vui lòng xem cách tính lương hưu của em như vậy có đúng không Bác e tham gia công tác từ tháng 5 1972 đến nay, tháng 11 2013 bác e về hưu, hệ số lương từ năm 2008 đến tháng 4 2013 là 4,98 VK từ 9% đến 14%, tháng 5 2013 hệ số lương là 5,76; phụ cấp chức vụ là 0.9. LƯƠNG HƯU: 1 năm 2013: a [(4.98*14%)+4.98)+0.9]*1050.000*4 tháng = 27.624.240 b (5,76+0.9)*1050.000*2 tháng = 13.986.000 c (5.76+0.9)*1150.000 * 4 tháng = 30.636.000 2 năm 2012: a [(4.98*13%)+4.98)+0.9]*830.000*4 tháng = 21.670.968 b [(4.98*13%)+4.98)+0.9]*1050.000*8 tháng = 54.830.160 3 năm 2011: a [(4.98*12%)+4.98)+0.9]*730.000*4 tháng = 18.914.592 b [(4.98*12%)+4.98)+0.9]*830.000 * 8 tháng = 43.011.264 4 năm 2010: a [(4.98*11%)+4.98)+0.9]*650.000*4 tháng = 16.712.280 b [(4.98*11%)+4.98)+0.9]*730.000 * 8 tháng = 37.538.352 5 năm 2009: a [(4.98*10%)+4.98)+0.9]*540.000*4 tháng = 13.776.480 b [(4.98*10%)+4.98)+0.9]*650.000*8 tháng = 37.538.352 6 năm 2008: [(4.98*9%)+4.98)+0.9]*540.000*2 tháng= 6.834.456 TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN = (TỔNG TIỀN LƯƠNG 60 THÁNG 60 THÁNG ) TLBQ = 5.311.573 TL hưu = 5.311.573*75% = 3.982.679 EM CÁM ƠN! CHÚC SỨC KHOẺ ANH (CHỊ)

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

Cách tính tiền lương hưu hàng tháng và qúa trình diễn biến tiền lương bạn nêu chưa rõ Bảo hiểm xã hội chưa có cơ sở trả lời cho bạn.

 Bạn muốn biết chính xác, mang toàn bộ hồ sơ có liên quan đến quá trình diễn biến tiền lương và sổ BHXH của người lao động liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được trả lời kết quả cho bạn.

Thân ái chào bạn ./.

hoi ve tuyen dung
[Câu hỏi của : le thanh mong Email: mongtbvl@yahoo.com.vn 23-05-2013]
xin anh chị cho em hỏi, em học ngành điện - điện tử em có thể thi tuyển cong chức vào bảo hiểm ở chức danh, vị trí công nghệ thông tin. theo em được biết thì tại tỉnh đang tuyển ngành điện tử viễn thông và tự động hóa vào chức danh, vị trí công nghệ thông tin.

Qua nội dung câu hỏi bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

            Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và ngành nghề, chức danh cần tuyển dụng được thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: w w w bhxhvinhlong.gov.vn) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: w w w baohiemxahoi.gov.vn)  nếu bạn có nhu cầu truy cập để biết thêm chi tiết.

Thân ái chào bạn ./.

 

thi tuyen cong chuc cac nganh trong bao hiem
[Câu hỏi của : le thanh mong Email: mongtbvl@yahoo.com.vn 22-05-2013]
xin cho hoi, em hoc nganh dien- dien tu co the thi vao cong chuc cua bao hiem xa hoi tinh voi vi tri, chuc doanh cong nghe thong tin khong

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

            Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và ngành nghề, chức danh cần tuyển dụng được thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: w w w bhxhvinhlong.gov.vn) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: w w w baohiemxahoi.gov.vn)  nếu bạn có nhu cầu truy cập để biết thêm chi tiết.

Thân ái chào bạn ./.

thi tuyển công chức năm 2013
[Câu hỏi của : LE THANH MONG Email: MONGTBVL@YAHOO.COM.VN 21-05-2013]
xin cho hỏi em học ngành điện - điện tử em có thể xin thi tuyển công chức vào chức danh công nghệ thông tin của bảo hiểm xã hội tỉnh không

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

            Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và ngành nghề, chức danh cần tuyển dụng được thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: w w w bhxhvinhlong.gov.vn) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: w w w baohiemxahoi.gov.vn)  nếu bạn có nhu cầu truy cập để biết thêm chi tiết. 

Thân ái chào bạn ./.

bao hiem xa hoi
[Câu hỏi của : Tran Hai Bang Email: thbang026@gmail.com 21-05-2013]
cho em hoi: truoc day em lam viec tai cty Ty Xuan, KCN Hoa Phu, em co tham gia bao hiem xa hoi, den luc nghi em khong co nhan so bao hiem xa hoi, gio em da di lam o 1 cty khac. cho em hoi la: em co the yeu cau bao hiem xa hoi cap so moi cho em duoc khong? chan thanh cam on!

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

 Tại khoản 2, Điều 15 Luật BHXH quy định Quyền của ng­ười lao động: “ Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc”

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH; khi nghỉ việc bạn liên hệ với Công ty Tỷ Xuân nhận lại Sổ BHXH.Trường hợp bạn không nhận BHXH một lần, mà tiếp tục làm việc tại Công ty khác thì bạn nộp Sổ BHXH cho Công ty mới cộng nối thời gian đóng BHXH, để được giải quyết chế độ BHXH cho bạn sau này

Thân ái chào bạn./.

 

Hỏi về tuyển dụng
[Câu hỏi của : Thuy Mai Email: thuymai.9020@gmail.com 18-05-2013]
Anh chị cho e hỏi, hiện nay BHXH đang tuyển dụng và yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học. E đang là sinh viên luật, đầu tháng 6 mới thi tốt nghiệp và tháng 7 sẽ có bằng tạm thời. Như vậy, e có được nộp bảng điểm trước và bổ sung bằng sau được không ạ?Em xin cảm ơn!

Qua nội dung câu hỏi bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời nư sau:

            Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và điều kiện dự thi được thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: w w w bhxhvinhlong.gov.vn) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: w w w baohiemxahoi.gov.vn) nếu bạn có nhu cầu truy cập để biết thêm chi tiết .

Thân ái chào bạn ./.

Hệ số lương
[Câu hỏi của : Võ Thị Hồng Thắm Email: htham.vp@gmail.com 17-05-2013]
Xin trình bày như sau: Cty tôi có trường hợp của chị Trương Tuyết Hoa – công tác tại Phòng Tài chính kế toán, vào làm việc từ tháng 8 1984; Căn cứ vào sổ BHXH số 5697014104, cấp ngày 14 10 1997, quá trình nâng lương của chị như sau: Từ tháng năm Đến tháng năm Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc chức vụ, đơn vị làm việc Thời gian đóng BHXH Mức lương năm tháng 08 1984 12 1989 Kế toán vật tư 5 5 - 1 01 1990 09 1992 Kế toán vật tư 2 9 272 2 10 1992 03 1993 Kế toán vật tư - 6 290 3 04 1993 06 1995 Kế toán vật tư 2 3 1.82 4 07 1995 12 1997 Kế toán vật tư 2 6 1.94 5 01 1998 02 2001 Kế toán vật tư 3 2 2.06 6 03 2001 03 2003 Kế toán vật tư 2 1 2.18 7 04 2003 09 2004 Kế toán vật tư - 6 2.30 8 10 2004 12 2005 Kế toán Điều chỉnh chênh lệch từ 2.3-3.13 theo NĐ 205 2004 NĐ-CP ngày 14 12 2004 1 3 3.13 8 01 2006 12 2007 Kế toán 2 - 3.32 9 01 2008 12 2009 Kế toán 2 - 3.51 10 01 2010 04 2012 Kế toán 2 4 3.70 11 05 2012 04 2013 Kế toán 1 - 3.89 12 Tổng cộng 27 9 Năm 2007 chị Hoa tốt nghiệp Đại học, vẫn giữ nguyên công việc cũ, nên Hội đồng lương chưa thống nhất điều chỉnh lương cán sự sang chuyên viên. Theo chị Hoa thì: sau khi tốt nghiệp chị được chuyển sang lương chuyên viên là 3.58, đến 01 2010 chị được nâng bậc lương là 3.89 và đến tháng 01 2013 chị được nâng lên bậc 7 8, hệ số 4.20. Xin hỏi: yêu cầu của Chị Hoa như vậy có phù hợp không? Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Qua nội dung câu hỏi của bạn, hỏi về chế độ tiền lương, nâng bậc, chuyển ngạch. . . không thuộc thẩm quyền của cơ quan Bảo hiểm xã hội do đó không có cơ sở trả lời cho bạn, bạn nên liên hệ với cơ quan Nội vụ để được xem xét trả lời.

Thân ái chào bạn ./.

 

Chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Ngô Công Bằng Email: ngocongbang.xdvl@gmail.com 15-05-2013]
Vợ tôi bắt đầu nghĩ thai sản 1 3 2013 và kết thúc 1 7 2013 (áp dụng nghĩ 4 tháng). Do thời gian nghĩ nằm trong thời gian áp dụng luật sửa đổi 1 5 2013 về vấn đề thai sản. Nên vợ tôi được gia hạn nghĩ thêm 2 tháng( tức 6tháng). Hỏi: BHXH vậy vợ tôi có được hưởng trợ cấp thêm 2 tháng đó không? Xin BHXH giúp tôi, trân trọng cảm ơn!

Qua nội dung câu hỏi bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời nư sau:

Theo quy định lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 01/5/2013, mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện như nêu tại Khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động (6 tháng).

Trường hợp của vợ bạn đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật BHXH (4 tháng) nên vợ bạn được tiếp tục nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 2 tháng nữa (tổng cộng thời gian hưởng chế độ thai sản là 06 tháng).

Thân ái chào bạn ./.

Chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Ngô Công Bằng Email: Ngocongbang.xdvl@gmail.com 15-05-2013]
Vợ tôi bắt đầu nghĩ thai sản 1 3 2013 và kết thúc 1 7 2013 (áp dụng nghĩ 4 tháng). Do thời gian nghĩ nằm trong thời gian áp dụng luật sửa đổi 1 5 2013 về vấn đề thai sản. Nên vợ tôi được gia hạn nghĩ thêm 2 tháng( tức 6tháng). Hỏi: BHXH vậy vợ tôi có được hưởng trợ cấp thêm 2 tháng đó không? Xin BHXH giúp tôi, trân trọng cảm ơn!

 Qua nội dung câu hỏi bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời nư sau:

Theo quy định lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 01/5/2013, mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện như nêu tại Khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động (6 tháng).

Trường hợp của vợ bạn đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật BHXH (4 tháng) nên vợ bạn được tiếp tục nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 2 tháng nữa (tổng cộng thời gian hưởng chế độ thai sản là 06 tháng).

Thân ái chào bạn ./.

Che do thai san
[Câu hỏi của : Nguyen Dieu Email: dieunguyen744@yahoo.com.vn 07-05-2013]
Che do nghi thai san cua nguoi lao dong la 6 thang ke tu ngay 01 05 13 theo luat lao dong. Vay thoi gian nghi thai 6 thang do thi duoc BHXH tra che do thai san la may thang luong (4 hay 6 luong)

Qua nội dung câu hỏi bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời nư sau:

            Theo quy định tại Điểm 1, Điều 157 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi năm 2012 quy định thời gian nghỉ sinh con:

            Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng”  được hưởng chế độ thai sản 6 tháng.

Thân ái chào bạn ./.

 

Chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Ngô Công Bằng Email: Ngocongbang.xdvl@gmail.com 07-05-2013]
Vợ tôi bắt đầu nghỉ thai sản 1 3 2013 đến 1 7 2013 kết thúc (4 tháng). (Theo luật sửa đổi chế độ nghỉ thai sản 1 5 2013)nay vợ tôi được gia hạn nghỉ thêm 2 tháng. Hỏi: thời gian nghỉ thì được gia hạn thêm 2 tháng còn hưởng trợ cấp có thêm 2 tháng đó không? Xin BHXH trả lời giúp tôi. tôi xin chân thành cảm ơn!

Qua nội dung câu hỏi bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời nư sau:

Theo quy định lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 01/5/2013, mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện như nêu tại Khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động (6 tháng).

Trường hợp của vợ bạn đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật BHXH (4 tháng) nên vợ bạn được tiếp tục nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 2 tháng nữa (tổng cộng thời gian hưởng chế độ thai sản là 06 tháng).

Thân ái chào bạn ./.

tính lương hưu
[Câu hỏi của : Phan Thu Long Email: lolem0102@yahoo.com.vn 02-05-2013]
anh (chị) vui lòng xem cách tính tiền lương hưu hàng tháng của em như vậy có đúng không : - Bác e tham gia công tác từ tháng 5 1972 đến nay và đến tháng 11 2013 đủ điều kiện hưởng lương hưu. đến nay hệ số lương của Bác là 4,98 phụ cấp chức vụ 60 tháng sau này là 0.9, vượt khung 14% - Cách tính của em như sau: [(4.98*14%)+4.98+0.9]*10 tháng = 65.772 [(4.98*13%)+4.98+0.9]* 12 tháng = 78.3288 [(4.98*12%)+4.98+0.9]*12 tháng = 77.7312 [(4.98*11%)+4.98+0.9]*12 tháng = 77.536 [(4.98*10%)+4.98+0.9]*12 tháng = 76.536 [(4.98*9%)+4.98+0.9]* 2 tháng = 12.6564 HSL bq = 6.4693 Tiền lương bình quân: 6.4693*1.150.000 = 7.439.695 tiền lương hưu: 7.439.695 * 75% = 5.579.771

Qua cách tính tiền lương hưu hàng tháng của bạn chưa đúng. Bảo hiểm xã hội xin nêu quy định để bạn tham khảo như sau:

            Tại Điều 58 Luật BHXH quy định: Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

“ Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu ”.

Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn về cách tính lương hưu tại Mục IV Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Thân ái chào bạn ./.

HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 1 LẤN
[Câu hỏi của : Nguyễn Văn Hiếu Email: int.longho@gmail.com 16-04-2013]
Thời gian đóng bảo hiểm Xã hội và hệ số lương của tôi cụ thể như sau: - Từ 01 2010 đến 04 2010 lương 1521000 (lương hệ số 2.340). - Từ 05 2010 đến 04 2011 lương 1708200 (lương hệ số 2.340). - Từ 05 2011 đến 12 2011 lương 1942200 (lương hệ số 2.340). - Từ 01 2012 đến 03 2011 lương 1942200 (lương hệ số 2.340). Xin cho biết tôi sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp 1 lần là bao nhiêu ( theo số liệu như trên). Cám ơn rất nhiều.

Qua nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long xin nêu một số quy định để bạn tham khảo:

Tại Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Thân ái chào bạn ./.

 

              

 

hưu trí
[Câu hỏi của : trần minh luân Email: luanminhtran777@yahoo.com.vn 10-04-2013]
cách tính lương hưu Anh (chị) vui lòng cho e hỏi về cách tính lương hưu hàng tháng. Em không hiểu là mình tính HỆ SỐ LƯƠNG bình quân của 5 năm cuối hay là TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN của 5 năm cuối? cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu là 0.5 THÁNG LƯƠNG HIỆN HƯỞNG hay LƯƠNG CƠ BẢN hay là LƯƠNG BÌNH QUÂN CỦA 5 NĂM CUỐI.em mong được nhận câu trả lời sớm. chúc sức khỏe anh chị!chân trọng cám ơn

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

            - Tại Điều 58 Luật BHXH quy định: Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

“ Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu ”.

Công thức:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ                                                             60 tháng

.           - Tại  Điều 54 Luật BHXH quy định: Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thân ái chào bạn ./.

Mat quyet dinh thoi viec co lanh duoc BHXH khong ?
[Câu hỏi của : Doan Le Nhat Email: canhchimtroivk@yahoo.com 05-04-2013]
E co ho khau thuong tru o Tra On Vinh Long, So BHXH cong ty da tra lai e, thoi gian dong BHXH cua e tinh den thang 5 2012 la 1 nam 4 thang. Do qua trinh chuyen noi o e da lam mat quyet dinh thoi viec, ma bay gio e kg co dieu kien ve cty o TPHCM de xin lai quyet dinh thoi viec..nhu vay e co the lanh duoc BHXH kg, va thu tuc nhu the nao...?

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

Theo Luật BHXH quy định điều kiện và hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần như sau:

- Tại điểm c, khoản 1 Điều 55 Luật BHXH quy định: điều kiện hưởng trợ cấp một lần phải “Sau một năm (12 tháng) nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội” thì bạn được hưởng trợ cấp BHXH một lần.

- Hồ sơ gồm: Sổ BHXH, Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần theo mẫu số 14-HSB có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

 Thân ái chào bạn ./.

Lảnh Bảo Hiểm Xã Hội ở đâu
[Câu hỏi của : Đoàn Lê Nhật Email: canhchimtroivk@yahoo.com 04-04-2013]
A chị cho e xin hỏi..? E xin trình bày bảng tổng hợp Toàn bộ quá trình đóng BHXN, BHTN như sau để a chị xem xét dùm e xem lảnh được bao nhiêu và lảnh ở đâu, thủ tục như thế nào ? - Từ 2 2009 - 11 2009, mức lương: 1.160.000. Tỷ lệ đóng:20%. - Từ 12 2009 - 11 2011: không tham gia - Từ 12 2011 - 12 2011: mức lương: 2.140.000. Tỷ lệ đóng: 22% - Từ 1 2012 - 5 2012: mức lương: 2.140.000. Tỷ lệ đóng: 24%. = Đóng Bảo hiểm thất nghiệp 2 2009 - 11 2009. Mức lương 1.160.000. Tỷ lệ đóng : 3%. = Đóng Bảo hiểm thất nghiệp 12 2011 - 5 2012. Mức lương: 2.140.000. Tỷ lệ đóng: 3% TC: - Thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng 5 2012 là: 1 năm 4 tháng. - THời gian đóng BHTN vào quỹ BHTN đến tháng 5 2012 là 1 năm 4 tháng...Giám Đốc BHXH Quận 1 đã ký... - E đã nghi việc Tại CTY TNHH Ánh Hào Quang khoảng tháng 6 2012, đã được cty chốt sổ bảo hiểm và trả lại e..(nhưng đến nay e vẩn chưa nhận được quyết định thôi việc...). Như vậy có phải e phải liên hệ lại cty để xin lại quyết định thôi việc không, và lảnh BHXH, BHTN ở phòng Bảo hiểm Vỉnh long được không hay phải về TPHCM để lảnh.vì bây giờ e đang ở Vỉnh Long... XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

- Trường hợp Công ty Bạn cho thôi việc tháng 6/2012 nhưng đến nay chưa nhận được Quyết định thôi việc do đó Bạn nên liên hệ với Công ty TNHH Ánh Hào Quang nhận Quyết định thôi việc; sau đó mang Sổ BHXH, Quyết định thôi việc nộp cho Trung tâm giới thiệu việc làm (phòng Bảo hiểm thất nghiệp) TPHCM để được hướng dẫn cụ thể về trợ cấp thất nghiệp.

- Về chế độ trợ cấp BHXH một lần:

Tại điểm c, khoản 1 Điều 55 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần phải “Sau một năm (12 tháng) nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội” thì bạn được hưởng trợ cấp BHXH một lần.

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần Quy định tại Điều 56 Luật BHXH:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Khi nhận tiền trợ cấp BHXH một lần bạn có nơi cư trú ở đâu thì bạn đến cơ quan BHXH nơi đó để được hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền trợ cấp theo quy định Luật BHXH.

               Thân ái chào bạn ./.

 

              

Mất 01 tờ rời trong sổ BHXH
[Câu hỏi của : nguyễn quang minh Email: quangminhdxd@gmail.com 31-03-2013]
1. Tôi có tham gia BHXH của 1 công ty từ năm 2005 đến 2012 tôi xin nghỉ chuyển về công tác chỗ mới (tỉnh VL) và được chốt sổ đầy đủ các năm, mấy tháng sau tôi kiểm tra thì phát hiện thất lạc 1 tờ rời năm 2010.Nếu như không bổ sung tờ mất đó tôi có được tính năm BHXH đó không. 2. Trước đó công ty này có nhận sổ BHXH của tôi lúc xin việc nhưng không cộng dồn mà làm sổ mới, hiện nay công ty này đã làm mất sổ cũ. Vậy tôi phải làm sao? Nhờ BHXH VL giúp tôi, xin chân thành cảm ơn.

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ. Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long xin trả lời như sau:

 Đề nghị bạn mang toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc tham gia BHXH liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi bạn được xác nhận trong Sổ BHXH lần cuối để được hướng dẫn cụ thể.

          Thân ái chào bạn ./.

thac mac ve viec huong BHXH
[Câu hỏi của : ivy_thao Email: ivy_thao89@yahoo.com.vn 28-03-2013]
Chao ! Toi xin hoi toi tham gia dong BHXH tu thang 01 2008 den thang 01 2013 la 49 thang. Hien tai toi da cham dut hop dong va ko tham gia dong BHXH nua. Vay neu toi muon lanh BHXH mot lan co duoc ko, khi nao toi duoc lanh va cach tinh nhu the nao. Mong hoi dap som. Tran trong cam on.

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

- Thời gian tham gia BHXH như bạn nêu trên khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp BHXH một lần.

            Tại điểm c, khoản 1 Điều 55 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần phải “Sau một năm (12 tháng) nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội” thì bạn được hưởng trợ cấp BHXH một lần.

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần Quy định tại Điều 56 Luật BHXH:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính:

Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần = 1,5  tháng x mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH (có điều chỉnh theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP) x số năm đóng BHXH.

               Thân ái chào bạn ./.

XIN HỎI
[Câu hỏi của : LÝ BÌNH Email: BINHVL86@YAHOO.COM.VN 26-03-2013]
chào các anh chị. năm 2007 chị của em tham gia công tác tại bệnh viên QUÂN DÂN MIỀN ĐÔNG - TPHCM đến năm 2012 xin nghỉ việc xuất ngoại,thời gian đóng BHXH là 3 năm 8thang. nay em muốn nhận tiền BHXH thay thế dùm chị của em có được không?và cần những thủ tục gì? hiện em đang công tác tại TPHCM, em làm thủ tục và nhận tiền ở TPHCM luôn được không?xin cảm ơn

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

Người có sổ BHXH được ủy quyền cho người khác nhận thay tiền trợ cấp BHXH 1 lần nhưng phải thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 18 Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH VN:

“b)  Trường hợp người hưởng đang cư trú tại Việt Nam không trực tiếp đến nhận tiền lập 01 bản Giấy lĩnh thay (Mẫu số 18-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

c. Trường hợp người hưởng đang cư trú tại nước ngoài lập 01 bản Giấy lĩnh thay (Mẫu số 18-CBH) cho thân nhân tại Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người hưởng đang cư trú xác nhận đang cư trú hợp pháp ở nước sở tại;

d. Người lĩnh thay khi đến nhận tiền, nộp giấy lĩnh thay và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, Giấy lĩnh thay có giá trị trong vòng 6 tháng. Nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn cho quỹ BHXH  ”.

Khi nhận tiền trợ cấp BHXH một lần Bạn có nơi cư trú ở đâu thì bạn liên hệ với BHXH nơi đó để được hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền theo mẫu biểu quy định của BHXHVN.

            Thân ái chào bạn ./.

 

bao hiem xa hoi
[Câu hỏi của : nguyen minh pho Email: nhocnho83@gmail.com 22-03-2013]
hoi dia chi phong bao hiem xa hoi

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

Địa chỉ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long: số 134 đường Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 

Thân ái chào bạn ./.

Chế độ thai sản
[Câu hỏi của : Nguyễn Kim Dung Email: utkim111088@gmail.com 13-03-2013]
Em nghĩ thai sản bắt đầu từ ngày 9 2 2013. Hỏi: Em sẽ được nghĩ và hưởng tiền của BHXH là mấy tháng theo thông tư sửa đổi mới của chế đọ thai sản. Do trường học nơi em dạy thông báo em được nghĩ 4tháng sau đó gia hạn tiếp 2tháng (tổng cộng 6tháng) theo sửa đỏi mới áp dụng 1 5 2013. mà lãnh tiền BHXH có 4tháng. Xin BHXH trả lời giúp em. Em chân thành cảm ơn!

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

Trong khi chờ văn bản mới hướng dẫn về chế độ thai sản. Bảo hiểm xã hội vẫn thực hiện thời gian hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con được nghỉ việc theo quy định tại khoản 1, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:

- Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

- Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

- Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

- Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

Khi nào có văn bản hướng dẫn mới về chế độ thai sản BHXH sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Thân ái chào bạn ./.

nghĩ đau ốm bị trừ lương
[Câu hỏi của : tiêu hoàng tâm Email: tieuhoangtam@yahoo.com.vn 06-03-2013]
vợ tôi là giáo viên bị ốm,có giấy xác nhận của bệnh viện cho nghĩ ốm 5 ngày,nhưng khi lãnh lương thì bị trừ tiền,công đoàn trường trả lời là trừ vào tiền đứng lớp,tôi thấy không hợp lí.Hỏi luật BHXH trường hợp của vợ tôi bị trừ như vậy có đúng ko?nếu bị trừ như vậy thì bị bệnh nằm liệt giường cũng phải cố mà đi dạy à?tôi thấy bức xúc quá,muốn cho vợ nghĩ dạy cho rồi vì vợ tôi mắc bệnh mãn tính,xin quý cơ quan trả lời cho tôi được rõ,(một giáo viên ở huyện Bình Minh),xin cảm ơn quý cơ quan.

Qua nội dung câu hỏi của bạn nêu Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

Vợ bạn bị ốm có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của Bác sĩ Bệnh viện cho theo  (Mẫu C65-HD) thì theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội: Mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Chế độ ốm đau do quỹ BHXH chi trả thì không được hưởng lương đơn vị.

Trường hợp nhà trường trừ tiền đứng lớp của vợ bạn, thì bạn liên hệ với Ban Giám hiệu trường để được giải thích thêm.

Thân ái chào bạn ./.

che do thai san
[Câu hỏi của : phan thi hong hanh Email: hanh2010vl@yahoo.com 26-02-2013]
Toi sinh con ngay 20 12 2012 luc do he so luong cua toi la 1,55.Den 1 1 2013 thi he so luong cua toi la 1,99 vay toi duoc tra tien tro cap thai san nhu the nao?

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội mức hưởng chế độ thai sản là mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Như vậy trường hợp của bạn không áp dụng được hệ số lương 1,99, sau khi sinh con để tính hưởng chế độ thai sản được

 

Thân ái chào bạn ./.

chế độ nghi thai sản
[Câu hỏi của : le minh tuan  Email: tuantk_binhtan@yahoo.com.vn 21-02-2013]
vợ tôi là giáo viên mầm non có sinh con vào 12 1 2013 mà sinh đôi.xin hỏi vợ tôi được hưởng các chế độ gì. Được hưởng mấy tháng tả lót.

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội xin trả lời như sau:

Tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội quy định lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

“a. Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

  b. Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

  c. Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

  d. Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.”

Trường hợp vợ bạn sinh đôi, ngoài mức hưởng nêu trên thì được trợ cấp một lần bằng bốn tháng lương tối thiểu chung cho hai con.

Thân ái chào bạn ./.

em xin hỏi về sổ BHXH của người tham gia bắt buộc
[Câu hỏi của : nguyễn minh tuấn Email: minhtuantd07@yahoo.com 23-01-2013]
Em mới đi làm được hướng dẫn viết tờ khai tham gia BHXH: về quê quán theo giấy khai sinh là xã Hòa Hiệp. Nhưng tất cả hồ sơ của em như giấy CMND, sổ hộ khẩu, quyết định tuyển dụng.... đều ở xã Tân Long và em cũng đang sinh sống tại xã này. Đến giờ em cũng đã được cấp sổ BHXH có quê quán là xã Hòa Hiệp. Vậy cho em hỏi em phải làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình?

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xin trả lời như sau:

Trường hợp quê quán và nơi cư trú hiện nay của bạn không khớp nhau,  không ảnh hưởng quyền lợi hưởng chế độ BHXH.

Thân ái chào bạn ./.

BHXH có được đóng tiếp hay không?
[Câu hỏi của : nguyen thi hong dao Email: daohong1701@gmail.com 07-01-2013]
Xin cho em hỏi. Trước đây chồng em đã nộp sổ BH vào và làm việc trong công ty Hoàng Quân Mê Kông Vĩnh Long. Nhưng đến nay, nghỉ việc đã 9 tháng nhưng vẫn chưa lấy được sổ BHXH. Hiện nay chồng em đã làm ở công ty khác. Nhưng vì chưa có sổ nên chỉ cho số sổ BHXH để công ty mới này đóng BH. Hàng tháng công ty có trừ lương đóng BH. Em muốn biết như vậy chồng em có đang được đóng tiếp BH không? Để biết được sổ BH của anh ấy có được đóng tiếp hay không em có thể liên lạc ở đâu? Em phải làm sao để rút sổ BHXH ra? Xin quí ngành Bảo hiểm trả lời giúp tôi. Tôi mong sớm nhận được sự giúp đỡ của quí cơ quan. Chân thành cảm ơn!!!

Tại điểm c, khoản 1, Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “ Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc”

            Nếu chồng bạn đã nghỉ việc 9 tháng nhưng chưa nhận được sổ BHXH thì liên hệ công ty Hoàng Quân Mê Kông Vĩnh Long để nhận sổ BHXH theo quy định.

Thân ái chào bạn ./.

chế độ hưởng BHXH khi bi thai ngoài tử cung
[Câu hỏi của : ĐỖ THỊ THU CÚC Email: cucmini81@yahoo.com.vn 21-12-2012]
Kính gởi đến quí cơ quan BHXH TP Vĩnh Long! Tôi tên Đỗ Thị Thu Cúc - SN 1981. Hiện tôi đang công tác tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Vĩnh Long. Tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 10 2006. Tôi vừa phải mổ cấp cứu ngày 19 10 2012 vì bị thai ngoài tử cung tại BVĐK Tỉnh Vĩnh Long, trong giấy ra viện tôi được BS cho nghỉ 30 ngày để dưỡng bệnh. Tôi đã đi làm lại vào ngày 19 11 2012. Tổng số ngày nghỉ tính theo ngày làm việc của tôi là 20 ngày, bậc lương của tôi hiện tại là 2.72 vậy tại sao tôi chỉ được thanh toán tổng tiền là 1533000đồng là sao tôi không hiểu cách tính ra sao nửa. Nếu được tính là được hưởng 100% mức lương tôi được hưởng khi đi làm thì mức tính đó là sao? Tôi rất muốn biết cách tính đó ra sao? Vậy mong nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía cơ quan! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chị Đỗ Thị Thu Cúc thân mến !

Theo nội dung câu hỏi của chị. Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xin trả lời như sau:

Trường hợp của chị có thai ngoài tử cung là một bệnh lý trong sản phụ khoa; chị tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc nếu nghỉ việc để điều trị thai ngoài tử cung thì được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Mục 1, Chương III Luật bảo hiểm xã hội bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chứ không phải được hưởng chế độ thai sản bằng 100 % mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long đã nhận Danh sách đơn vị của chị đề nghị thanh toán ốm cho chị là 21 ngày với tổng số tiền là 1.698.274 đồng là chưa phù hợp.

 Cách tính theo quy định:

2.41 x 1.050.000đ x 75 % x 21 ngày = 1.532.899 đồng;

                                26 ngày

 ( Lý do Chị ốm trong tháng 10/2012 thì tính lương tháng 9/2012 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, hệ số lương bằng 2,41; còn hệ số lương 2,72 trong tháng 10/2012 không áp dụng được ). Cách tính trên của Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long là đúng theo quy định.

Thân ái chào chị  ./.

bao hiem
[Câu hỏi của : nguyen hoang trung Email: hoangtrungbiofeeed@gmail.com 13-12-2012]
Cho em hoi ? tu nam 1988 em o va lam viec o tinh Vinh Long, ho khau va CMND cung o vinh Long, va co mua bao hiem tai cong ty em dang lam o tinh Vinh Long, den nam 2011 e chuyen ho khau vao tinh khac va thay doi so CMND khac theo tinh. vay cho e hoi so bao hiem cua e co doi lai duoc khong.neu khong vay sau nay cach nhan tien bao hiem cua em phai lam sau.xin chi dan, em cam on nhieu.

Theo nội dung câu hỏi của bạn. Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xin trả lời như sau:

Trường hợp bạn chuyển hộ khẩu sang tỉnh khác và số CMND có thay đổi; Sổ bảo hiểm xã hội của bạn không phải đổi lạị;

Nếu sau này bạn hưởng chế độ BHXH, thì bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn cư trú để được hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ BHXH.

Thân ái chào em !

 

Xin hỏi?
[Câu hỏi của : Hoàng Thị Hải Email: hoanghaid804@gmail.com 10-12-2012]
Xin hỏi? Thời gian ghi trong sổ BH có phải là thời gian bắt đầu người lao động đóng BHXH không? Mong sớm giải đáp.

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xin trả lời như sau:

Thời gian ghi trong sổ BHXH là thời gian ghi nhận đối tượng có đóng BHXH không phải là thời gian bắt đầu người lao động đóng BHXH.

Thân ái chào bạn ./.

 

Thủ tục cấp sổ BHXH
[Câu hỏi của : Lê Chí HIếu Email: lchieu86@gmail.com 30-11-2012]
Chào các anh chị! cho em hỏi trường hợp người lao động đã được cấp sổ BHXH và đã nghỉ việc. sau đó vào làm lại tại một công ty khác và không rút sổ BHXH tại công ty củ (bỏ sổ BHXH) vậy có thể cấp sổ mới được không?. nếu không cấp sổ được thì không thanh toán được các chế độ chính sách thì sao? vì khi thanh toán chế độ thì phải có sổ BHXH. rất mong BHXH Vĩnh Long xem xét. chân thành cám ơn.

Theo quy tại khoản 5, Điều 63 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

“ Sổ BHXH đã được xác nhận thời gian đóng BHXH nhưng người lao động không nhận thì sau 12 tháng kể từ khi xác nhận sổ đơn vị phải chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để lưu trữ. Khi người lao động có yêu cầu thì trả lại sổ BHXH cho người lao động”

Nếu bạn công tác công ty khác tiếp tục tham gia BHXH, thì bạn phải nhận lại sổ BHXH tại Công ty cũ nộp cho Công ty mới để được ghi tiếp thời gian tham gia đóng BHXH và để giải quyết chế độ BHXH sau này.

Thân ái chào bạn./.

Bao hiem than the
[Câu hỏi của : tran nguyet anh Email: nhogvthcspd@gmail.com 26-11-2012]
con tôi tham gia bảo hiểm thân thể học sinh, tháng rồi cháu bị chó cắn chích thuốc ngừa hết 800000, nay nếu tôi đem biên lai ra bảo hiểm y tế sẽ chi lại bao nhiêu?

Trường hợp con bạn bị chó cắn không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế; nếu con bạn có tham gia bảo hiểm thân thể học sinh thì liên hệ với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt để được hướng dẫn thủ tục hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Thân ái chào bạn./.       

CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
[Câu hỏi của : Trần Thành Tài Email: khietvlg@gmail.com 21-11-2012]
Kính gửi: BHXH Vĩnh Long Tháng 3 2009 tôi công tác tại Cty mới tại Vĩnh Long (Cty B) và được Cty mới đóng BHXH từ tháng 3 2009. Trước đó tôi công tác tại Cty A tại tỉnh Bình Dương và được Cty A chốt sổ BHXH của tôi đến tháng 5 2009. Hiện nay tôi đã nghỉ việc và đề nghị Cty B chốt sổ BHXH cho tôi, Cty B báo rằng do 2 Cty đóng BHXH trùng nhau vào tháng 3+4+5 nên không chốt được sổ BHXH. Kính mong Anh (Chị) tư vấn giúp trường hợp này tôi phải làm thủ tục gì để chốt được sổ BHXH ? Tôi đã đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và chờ sổ BHXH để nộp vô trong thời hạn 15 ngày, nhưng đến nay đã đến hạn và chưa chốt được sổ BHXH, Anh (Chị) tư vấn giúp cần làm thủ tục gì để được gia hạn nộp sổ BHXH và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, vì thủ tục chốt sổ BHXH đã qua thời gian quy định nộp sổ BHXH. Cám ơn Anh(Chị) rất nhiều

Qua nội dung câu hỏi của bạn chưa được xác định rỏ sự việc như thế nào. Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xin trả lời như sau:

Trường hợp của bạn mang sổ BHXH và Quyết định nghỉ việc liên hệ cơ quan BHXH Vĩnh Long để được xem xét hướng dẫn cụ thể cho bạn.

Thân ái chào bạn ./.

phi bao hiem
[Câu hỏi của : NGUYEN KIM THUY Email: kimthuy0345@gamil.com 12-11-2012]
Vui long cho hoi. Phi ci ti dau BHXH co chi tra lai khong? Mong hoi am!!!

Trường hợp dịch vụ kỹ thuật chụp CT Scanner có trong Danh mục thanh toán bảo hiểm y tế do Bộ Y tế quy định. Còn được thanh toán chế độ BHYT hay không phải tùy thuộc vào việc bạn khám chữa bệnh, Bác sĩ có chỉ định hay không và khám chữa bệnh có đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định  hay không.

Thân ái chào bạn./.

Gộp sổ BHXH
[Câu hỏi của : La Chấn Vũ Email: chanvu092005@yahoo.com.vn 15-10-2012]
Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh A được 7 năm lúc đó hộ khẩu tôi ở tỉnh A nhưng khi tôi lập gia đình về tỉnh B và chuyển hộ khẩu về tỉnh B, làm việc ở tỉnh B và cty cấp cho sổ BHXH mới đóng được 02 năm. Nay cty ở tỉnh A trả lại sổ BHXH cho tôi nay tôi muốn gộp 02 quyển sổ bảo hiểm xã hội này thành lại 01 thì thủ tục như thế nào? liên hệ ở đâu (tỉnh A hay tỉnh B)?

Trường hợp của bạn hiện tại có 2 sổ BHXH được cấp ở 2 tỉnh khác nhau .Bạn liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội  tỉnh B để được cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào 01 sổ.

Thủ tục gộp sổ BHXH
[Câu hỏi của : La Chấn Vũ Email: chanvu092005@yahoo.com.vn 15-10-2012]
Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh A được 7 năm lúc đó hộ khẩu tôi ở tỉnh A nhưng khi tôi lập gia đình về tỉnh B và chuyển hộ khẩu về tỉnh B, làm việc ở tỉnh B và cty cấp cho sổ BHXH mới đóng được 02 năm. Nay cty ở tỉnh A trả lại sổ BHXH cho tôi nay tôi muốn gộp 02 quyển sổ bảo hiểm xã hội này thành lại 01 thì thủ tục như thế nào? liên hệ ở đâu (tỉnh A hay tỉnh B)?

Trường hợp của bạn hiện tại có 2 sổ BHXH được cấp ở 2 tỉnh khác nhau .Bạn liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội  tỉnh B để được cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào 01 sổ.

Thủ tục gộp sổ BHXH
[Câu hỏi của : La Chấn Vũ Email: chanvu092005@yahoo.com.vn 15-10-2012]
Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh A được 7 năm lúc đó hộ khẩu tôi ở tỉnh A nhưng khi tôi lập gia đình về tỉnh B và chuyển hộ khẩu về tỉnh B, làm việc ở tỉnh B và cty cấp cho sổ BHXH mới đóng được 02 năm. Nay cty ở tỉnh A trả lại sổ BHXH cho tôi nay tôi muốn gộp 02 quyển sổ bảo hiểm xã hội này thành lại 01 thì thủ tục như thế nào? liên hệ ở đâu (tỉnh A hay tỉnh B)?

Trường hợp của bạn hiện tại có 2 sổ BHXH được cấp ở 2 tỉnh khác nhau .Bạn liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội  tỉnh B để được cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào 01 sổ.

Chế độ thai sản
[Câu hỏi của : ngoc hà Email: thuytrang_vlvn@yahoo.com.vn 26-09-2012]
Xin chào anh chị, xin cho em hỏi, khi sinh em bé, nghỉ hết thời gian theo chế độ thai sản mới nộp hồ sơ xin lãnh trợ cấp hay khi nào có giấy chứng sinh là có thể gởi hồ sơ đến cơ quan sử dụng lao động để làm hồ sơ xin trợ cấp? Em xin cảm ơn.
sau khi sinh, bạn nộp ngay cho đơn vị sử dụng lao động  Giấy chứng sinh ( bản sao) hặc giấy khai sinh ( bản sao) để đơn vị làm thủ tục giải quyết chế độ thai sản cho bạn.
Chế độ nghỉ phép năm
[Câu hỏi của : Khang Thị Cẩm Vân Email: khangthicamvan@gmail.com.vn 30-08-2012]
Cho tôi hỏi khi tham gia bảo hiểm xã hội đóng phí đúng qui định nhiều năm rồi, suốt 01 năm làm việc không nghỉ phép năm ngày nào hay nghỉ vài ngày thì bảo hiểm chi trả 100% lương cho những ngày không nghỉ. Chế độ này áp dụng cho đối tượng tham gia bao hiểm nào hay cho tất cả những người có tham gia bảo hiểm? Rất mong nhận được hồi âm sớm, chân thành cảm ơn !

Qua nội dung câu hỏi của bạn , Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long có ý kiến như sau:

 Theo quy định của luật BHXH, người lao động khi tham gia đóng BHXH bắt buộc đúng quy định ( khi có đủ điều liện) sẽ được hưởng các chế độ như sau : Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Vấn đề bạn hỏi không thuộc lĩnh vực chi trả của quỹ BHXH.

Thân ái chào bạn./.

Hỏi về chế độ
[Câu hỏi của : Lê Thanh Tâm Email: anbinhholong@gmail.com 29-08-2012]
Công ty tôi có người lao động nghỉ việc vì ốm đau đã hơn 02 tháng nay nhưng không gửi giấy cho phép của Bác sĩ. Hiện tại công ty chúng tôi không liên lạc được với người lao động này. Vậy công ty chúng tôi có quyền cắt BHXH của người lao động này không ( người này đang mang thai). Rất mong sự hồi âm của quý anh chị. Xin cảm ơn.

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Tại tiết 1.5.1, điểm 1.1, khoản  1, Điều 39 Quyết định 1111/QĐ-BHXH  ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc ban  hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế , quy định đơn vị sử dụng lao động như sau:

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Việc dừng đóng BHXH của người lao động là do Cty bạn quyết định ( nhưng phải đúng theo quy định), cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện dừng thu BHXH của người lao động trên cơ sở các báo cáo tăng hoặc giảm lao động của đơn vị gửi hàng tháng.

Thân ái chào bạn./.

 

trợ cấp thai sản khi cty nợ tiền BH?
[Câu hỏi của : Hoàng Thị Hải Email: hoanghaid804@gmail.com 15-08-2012]
Xin BHXH giải đáp giùm trường hợp người lao động vẫn đóng tiền BH hàng tháng nhưng DN lại không đóng BH cho NLĐ mà giữ lại, giờ NLĐ đã nghỉ việc nhưng vẫn có trong danh sách của DN mà NLĐ muốn lấy lại sổ BH để muốn hưởng chế độ thai sản nhưng DN không cho. Vậy xin hỏi NLĐ cần phải làm những thủ tục gì để được hưởng trợ cấp thai sản? Xin quý BH trả lời gấp giùm ạ. Xin chân thành cảm ơn.

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long có ý kiến như sau:

* Theo Luật bảo hiểm xã hội quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động; Điều kiện để hưởng chế độ thai sản, cụ thể:

1. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:

- Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lư­ơng, tiền công của ng­ười lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội;

- Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của ng­ười lao động trong thời gian ngư­ời lao động làm việc;

- Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;

-  Lập hồ sơ để ng­ười lao động được cấp sổ, đóng và hư­ởng bảo hiểm xã hội.

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản: Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Nếu bạn đủ điều kiện nêu trên thì thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ thai sản như sau :

Theo quy định tại khoản 6 điều 9 mục 1 chương II Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 BHXH Việt Nam: Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, gồm:

a.       Sổ BHXH của người mẹ hoặc của người nhận con nuôi;

b.      Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con. Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì thay bằng Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao);

c.       Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu số 11B-HSB).

che do thai san khi sinh con lan 3
[Câu hỏi của : duong kim phuong Email: kimphuong598@gmail.com 10-07-2012]
Tôi có người chị là giáo viên, đã sinh con 2 lần. Do bị vỡ kế hoạch nên hiện đang mang thai lần thứ 3. Vậy trường hợp của chị tôi, khi nghỉ thai sản có được nghỉ 4 tháng và được hưởng chế độ như những người sinh lần 1, lần 2 không?

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể:

+ Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

+ Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể:

+ Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

+ Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

+ Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

Như vậy, trường hợp của chị bạn sinh con thứ 3 nếu đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản và thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định nêu trên.

Hỏi về chế độ hưởng BHXH
[Câu hỏi của : PHẠM THỊ THU HÀ Email: ubndxalongmy@gmail.com 04-07-2012]
Tôi tham gia BHXH từ tháng 10 năm 2003, như vậy đến tháng 10 năm 2013 tôi có đủ diều kiện để được hưởng BHXH hàng tháng không,và mức hưởng là bao nhiêu.Hiện nay hệ số lương của tôi là 2.86 là CC.TC-KT của xã.

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long nêu điều kiện hưởng chế độ BHXH hàng tháng ( chế độ hưu trí) theo Luật bảo hiểm xã hội để bạn tham khảo như sau:

1. Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

+ Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

2. Bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2003, nếu bạn tham gia liên tục đến tháng 10 năm 2013 thì thời gian tham gia BHXH chỉ mới được 10 năm 1 tháng. Như vậy, bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ BHXH hàng tháng ( chế độ hưu trí). Nếu đến thời điểm tháng 10 năm 2013 bạn không tiếp tục đóng BHXH, bạn sẽ được hưởng chế độ BHXH một lần. mức hưởng theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thân ái chào bạn./.

hưởng bảo hiểm thai sản
[Câu hỏi của : ho binh khanh thu Email: hbkthu@yahoo.com.vn 01-06-2012]
Theo yêu cầu của bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long buộc doanh nghiệp tư nhân kê khai mức đóng bảo hiểm mới 1.650.000 đ từ tháng 10 2011. Theo em được biết công ty nơi em làm việc chưa thực hiện kê khai theo qui dịnh nhà nước. em hỏi như vậy em có được hưởng theo chế độ thai sản theo mức lương mới không. thời gian nghỉ hậu sản của em vào tháng 9 2012. Xin bảo hiểm xã hội trả lời giúp, cám ơn!

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau

Theo Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản dưới luật quy định điều kiện  và mức hưởng chế độ thai sản, cụ thể:

+ Điều kiện: phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Mức hưởng : bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc; trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 tháng lương tối thiểu chung.

Theo điều kiện và mức hưởng nêu trên, khi giải quyết chế độ thai sản cơ quan BHXH sẽ  căn cứ vào mức đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi  nghỉ việc để tính mức hưởng cho bạn.

Thân ái chào bạn./.

bhxh ban chuyen trach
[Câu hỏi của : le ti thuy loan Email: hathuonga88@yahoo.com 17-05-2012]
tôi là cán bộ bán chuyên trách cấp xã, tôi được tham gia bhxh dành cho cán bộ bán chuyên trách từ tháng 8 2011,với mức hỗ trợ là 70%, tội dự sanh vào tháng 12 2012,vậy tôi được hưởng chế độ thai sản không, cám ơn quý sở nhiều

Qua nội dung câu hỏi của chị, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long nêu quy định về các chế độ BHXH theo Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội để chị tham khảo như sau:

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây:

- ốm đau;

- Thai sản;

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Hưu trí;

- Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:

- Hưu trí;

- Tử tuất.

Để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội chị phải thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buột và đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con.

Trường hợp của chị là cán bộ bán chuyên trách cấp xã thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, mà thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Theo quy định nêu trên, nếu chị có tham gia BHXH tự nguyện thì chị chưa được hưởng chế độ thai sản.

Thân ái chào chị./.

 

Cách tính bảo hiểm
[Câu hỏi của : Ngan Email: ttngan2011@yahoo.com.vn 11-05-2012]
E mới di làm không biết tính BH. Lương đóng bảo hiểm của em là 1.685.500đ Cty em chi đóng BHXH và BHYT vậy: 01 tháng: DN đóng bao nhiêu? NLĐ đóng bao nhiêu? Còn 2% de lại đơn vi la sao? Em o vinh long Anh (Chị) giúp em với.Trân Trọng Cảm Ơn!
Muc dong BHXH, BHYT, BHTN nam 2012
[Câu hỏi của : Van Thanh Email: vanthanh.tg@gmail.com 18-04-2012]
Xin BHXH Tinhr VL cho biet thong tin ve ty le trich nop BHXH,BHYT,BHTN nam 2012 tai VInh Long 1. Nguoi SD LD : =% ? 2. Nguoi LD =%?

Tỷ lệ trích nộp BHXH,BHYT,BHTN năm 2012 cụ thể:

1.  BHXH  là 24%, trong đó :

- Người sử dụng lao động đóng 17%

- Người lao động đóng 7%.

2. BHYT là 4,5 %, trong đó:

- Người sử dụng lao động đóng 3%

- Người lao động đóng 1,5%.

3. Bảo hiểm thất nghiệp là 3%, trong đó:

- Người sử dụng lao động đóng 1%

- Người lao động đóng 1%.

- NSNN hỗ trợ 1%

Như vậy, tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, như sau:

- Người sử dụng lao động đóng  21%

- Người lao động đóng  9,5%.

- NSNN hỗ trợ 1%

che do BHXH
[Câu hỏi của : Mai Hong Hanh Email: honghanh@gmail.com 29-03-2012]
Toi la giao vien day THPT nam thu 12, toi da co thai nhung khong may bi say thai va den BV Tu Du hut thai luu 2,5 thang. Toi duoc Bs cua benh vien cap giay phep nghi day 20 ngay. Vay xin hoi ve che do huong Bao hiem xa hoi ra sao?

1. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu theo Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể:

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Mức hưởng chế độ thai sản theo Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể :

Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Chị báo với nhà trường liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hồ sơ thanh toán chế độ thai sản cho chị. Thân ái chào chị./.

Muc trich nop BHXH nam 2012
[Câu hỏi của : Van Thanh Email: vanthanh.tg@gmail.com 08-03-2012]
Ty le trich nop BXH, BHYT nam 2012 la bao nhieu ? 1. DN: 22 % va NLD: 8,5% tong= 30,5 % 2. DN: 23% va NLD: 9,5% tong= 32,5% Hien tai nam 2012 thi ap dung theo muc nao ?

Tỷ lệ trích nộp BHXH,BHYT,BHTN năm 2012 cụ thể:

1.  BHXH  là 24%, trong đó :

- Người sử dụng lao động đóng 17%

- Người lao động đóng 7%.

2. BHYT là 4,5 %, trong đó:

- Người sử dụng lao động đóng 3%

- Người lao động đóng 1,5%.

3. Bảo hiểm thất nghiệp là 3%, trong đó:

- Người sử dụng lao động đóng 1%

- Người lao động đóng 1%.

- NSNN hỗ trợ 1%

Như vậy, tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, như sau:

- Người sử dụng lao động đóng  21%

- Người lao động đóng  9,5%.

- NSNN hỗ trợ 1%

hỏi chế độ
[Câu hỏi của : huynh nam phong Email: phongbd72@yahoo.com.vn 07-03-2012]
Cho mình hỏi: Theo NĐ 70 2011 CP quy định mức lương tối thiểu của các loại hình DN từ 1.400.000 đ đến 2.000.000đ. vậy khi người lao động nữ trong các DN này sinh con, có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì trợ cấp 2 tháng lương tồi thiểu là bao nhiêu? Xin cảm ơn

  Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội quy định trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Theo quy định trên lao động nữ trong doanh nghiệp có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sẽ được hưởng trợ cấp một lần  bằng 02 tháng lương tối thiểu chung.

GỘP SỔ BHXH
[Câu hỏi của : Hồ Lê Hồng Điệp Email: hoahodiep_87@yahoo.com.vn 24-02-2012]
Chào quý anh chị BHXH Hiện tại em đang làm thủ tục tham gia bảo hiểm tại 1 cty A, có trường hợp em nhờ quý anh, chị hỗ trợ dùm em. Trong cty em có 1 nhân viên có 2 sổ BHXH (1 sổ cty cũ, 1 sổ cty đang làm hiện tại) bây giờ em muốn gộp sổ cũ vào sổ mới làm như thế nào quý anh chị! Kính mong quý anh chị giải đáp vấn đề trên dùm em! Chân thành cảm ơn!
Bạn mang 02 quyển sổ trên liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội ( nơi đang quản lý  thu BHXH của Cty bạn) để được hướng dẫn cụ thể.
Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ lương hưu
[Câu hỏi của : Võ Công Phương  Email: vocongphuong@imexcuulong.vn 15-02-2012]
Hiện nay theo pháp luật về BHXH có quy định các trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi mà không bị giảm lương hưu không? Người lao động 57 tuổi, đóng BHXH 34 năm, có hồ sơ bệnh án ung thư gan nguyện vọng muốn nghỉ hưu thì có bị giảm trừ lương hưu không? Xin cám ơn!

Theo quy định của luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện  các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi như sau:

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn ( cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%) so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu ( Nam đủ sáu mươi tuổ, nữ đủ 55 tuổi) khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Trường hợp nêu trên  nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên sẽ được nghỉ hưu  nhưng mức lương hưu  sẽ giảm trừ 3%.

hỏi đáp
[Câu hỏi của : Phạm Thị Loan Email: Loangiaynguyen@yahoo.com.vn 13-02-2012]
cty tôi có một số CN tự ý nghỉ việc.Cty ra quyết định thôi việc nhưng không cho CN nhận sổ BHXH để lãnh tiền BHXH và BHTN có được không.

       Theo điểm b, và c, khỏan1, Điều 18 Luật BHXH quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

        -   Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của ng­ười lao động trong thời gian ngư­ời lao động làm việc;

        -  Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc.

Như vậy theo quy định trên Cty bạn phải trà sổ cho người lao động khi người đó không còn làm việc.

      Thân ái chào bạn./.

% các trích bảo hiểm
[Câu hỏi của : Nguyễn Thanh Tuyền Email: ptuyen@yahoo.com 10-02-2012]
Năm 2012 tổng trích nộp các loại bảo hiểm: BHXH,BHYT,BHTN là bao nhiêu % ? Nhà nước đóng bao nhiêu % ? Người lao động đóng bao nhiêu % ? Thời gian áp dụng ?
Theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện, từ ngày 01/01/2012 mức đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc  bằng 30,5%, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 21%, người lao động đóng 9,5%, cụ thể như sau:
+ BHXH :Bằng 24%, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 17%, người lao động đóng 7%
+ BHYT : Bằng 4,5%, trong đó đơn vi sử dụng lao động 3%, người lao động đóng 1,5%
+ BHTN : Bằng 2%, trong đó  đơn vị sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%.
chot so BHXH
[Câu hỏi của : dinh thi tinh Email: tinhnhi2008@gmail.com 08-02-2012]
Tôi nghỉ việc nhưng công ty không chốt thời gian đóng BHXH khi tôi làm việc ở đó. Vậy tôi muốn chốt thời gian đóng đó có được không và có phải qua công ty đó không. Nếu không được thì thời gian đóng BH đó của tôi bị mất sao?

  Có đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian tham gia của bạn sẽ không bị mất nhưng muốn chốt lại quá trình tham gia  bạn phải có thủ tục như sau:

 Hồ sơ báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc: ( 01 bộ)

Các trường hợp người lao động di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT; ngừng việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN....

-  Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS).

-  Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng .

 

Tham gia bHXH
[Câu hỏi của : Trần Thị Hồng Phượng Email: vinhlongrv@yahoo.com.vn  07-02-2012]
Gởi Anh(chị )BHXH Tỉnh Vĩnh Long! Em có một số thắc mắc xin anh(chị) vui lòng trả lời giúp em. 1. Trước đây em có làm việc cho 1 Cty CP, Cty đã đóng BHXH,BHYT cho em đến 31 12 2011( loại hợp đồng làm việc 1 năm: thời gian làm việc ký 12 tháng từ ngày 01 01 2011-- 31 12 2012). Sang ngày 01 01 2012 em không còn làm ở Cty này nữa mà em chuyển sang làm Cty khác. Vậy Cty mới muốn đăng ký tham gia BHXH,BHYT cho em thì thủ tục phải làm như thế nào? 2. Và nếu Cty mới không đăng ký BHXH,BHYT cho em vậy em muốn tham gia BHXH,BHYT tự nguyện có được không và em phải liên hệ ở đâu để được hướng dẫn. Trân trọng!

* Nếu tại Cty mới ký hợp đồng với bạn có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì bạn thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT .Thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT như sau:

- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS)

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

* Trường hợp  tham gia BHXH tự nguyện  bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi thường trú  để được hướng dẫn đăng ký tham gia.

* Tham gia BHYT tự nguyện bạn  liên hệ với đại lý thu BHYT tại nơi đăng ký  hộ khẩu  để nộp tiền . ( Đại lý thu BHYT tự nguyện tại UBND xã hoặc phường)

Thân ái chào bạn./.

Hỏi thủ tục cấp lại sổ BHXH
[Câu hỏi của : Trần Hồ Lệ Phương Đan Email: tranphuongdan@gmail.com 02-02-2012]
Xin cho hỏi thủ tục đầy đủ để xin cấp lại sổ BHXH đã bị mất

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH bị mất có 02 trường hợp, cụ thể:

a. Do đơn vị làm mất:

- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động mất sổ BHXH.

-  Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH.

b. Do người tham gia làm mất:.

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:

 - Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (mẫu D01-TS).

+ Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị: ngoài hồ sơ như trên có thêm văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).

Bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH để nhận các mẫu nêu trên hoặc tải mẫu từ trang Website theo địa chỉ : http://www.bhxhvinhlong.gov.vn.

Thai San
[Câu hỏi của : Nguyễn Thị Kiều Phương Email: kieuphuongvl2000@yahoo.com.vn 02-01-2012]
Đối với lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trong trường hợp Tôi chỉ mới tham gia bảo hiểm vào tháng 08 2011 trong khi đó tôi đã mang thai 6,5 tháng.tính cho đến khi sinh khoảng đầu tháng 03 2012. Như vậy cho đến khi sinh tôi có được hưởng trợ cấp thai sản không? Nếu được tôi cần làm thủ tục gì?
       Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thời gian đóng BHXH 6 tháng trở lên trong thời gian 12  tháng trước khi sinh, cụ thể :
       Nếu bạn sinh vào đầu tháng 3/2012 , tthời gian 12 tháng trước khi sinh là  từ tháng 03/2011 đến tháng 2/2012,  trong khỏang thời gian này bạn đóng  BHXH đủ 6 tháng thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.
        Sau khi sinh bạn gửi giấy chứng sinh ( hoặc bản sao giấy khai sinh) cho đơn vị nơi bạn đang làm việc để đơn vị làm hồ sơ thanh tóan chế độ thai sản cho bạn.
         Thân ái chào bạn./.
chế độ tử
[Câu hỏi của : PHẠM THỊ THU THẢO Email: thao_htd@yahoo.com.vn 28-12-2011]
Anh chị vui lòng cho tôi hỏi. em trai tôi làm việc tại một công ty TNHH và tham gia BHXH, BHYT được 3 tháng thì không mai bị tai nạn qua đời. tôi muốn hỏi vậy em trai tôi có được hưởng các chế độ về bảo hiểm không ? Nếu có thì thủ tục ra sao. và vui lòng cho tôi xin những mẫu biểu kèm theo. Cho tôi hỏi thêm nếu được hưởng bảo hiểm và trợ cấp mai táng thì số tiền cụ thể là bao nhiêu. xin chân thành cảm ơn! và rất mong nhận được hồi đáp sớm từ các Anh Chị.

Trường hợp em của bạn đang làm việc không may bị tai nạn qua đời  nếu có tham gia BHXH như bạn trình bày thì Cty TNHH đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan BHXH nơi quản lý thu để lập hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất cho em bạn ( mẫu biểu cơ quan BHXH sẽ cấp và hướng dẫn lập).

Trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương tối thiểu chung hiện hành, riêng tiền trợ cấp tuất khi giải quyết chế độ mới biết được số cụ thể vì nó phụ thuộc vào số tiền em bạn đã đóng BHXH. ( Về mẫu biểu bạn tham khảo tại trang thông tin của BHXH theo địa chỉ  http://www.bhxhvinhlong.gov.vn

 Thân ái chào bạn ./.

Thủ tục chốt sổ BHXH
[Câu hỏi của : Đinh Thị Bạch Yến Email: yen_ct_2003@yahoo.com 22-12-2011]
Kính thưa BHXH Vĩnh Long, Tôi đã tham gia đóng BHXH ở Tỉnh Vĩnh Long từ tháng 4 2007 đến 8 2010, số sổ BHXH của tôi là 8611003301 tôi đã hưởng trợ cấp thai sản 1 lần từ 1 11 2010 đến 28 2 2011. sau đó vì lý do đoàn tụ gia đình tôi xin chuyển công tác về Bình Dương và cơ quan củ cũng đã trả sổ BHXH cho tôi, vì là sổ BHXH theo mẫu mới nên sổ BHXH cũng tôi chỉ có mỗi 1 cái bìa co ghi dòng chữ đã hưởng trợ cấp thai sản 1 lần , ngoài ra có 1 tờ khai quá trình đóng BHXH từ tháng 1 2007 đến tháng 8 2010 theo mẫu 01 - TCH , trong đó chỉ ghi hệ số lương 2,34 chứ không ghi số tiền đóng bao nhiêu và không có tờ BẢO LƯU BHXH. Trong tờ khai đó có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và chữ ký của Phó Giám đốc BHXH tỉnh (Mai Thu Thủy), ký ngày 26 4 2011, và tôi có thêm 1 tờ phiếu điều chỉnh Đóng BHXH. Tuy nhiên khi nộp vào đơn vị mới ở Bình Dương vào tháng 12 2011 thì sổ BHXH của tôi không được đóng tiếp tục vì chưa chốt sổ và cũng không có bảo lưu, và không có tờ giấy rời nhỏ có xác nhận quá trình và số tiền đóng BHXH của tôi bấm kẹp vào sổ BHXH, họ yêu cầu tôi làm sổ mới và phải về Vĩnh Long bảo lưu sổ BHXH củ và chuyển tỉnh về Bình Dương. Xin cho tôi hỏi, sổ BHXH của tôi đã được chốt sổ chưa, nếu chưa thì bây giờ tôi về chốt sổ và bảo lưu sổ BHXH có được không vì từ 2 2011 đến nay tôi nghỉ làm mà cũng không đóng BHXH tự nguyện. Nếu được thì tôi có thể nhờ người thân như Cha hoặc mẹ tôi đến xin chốt sổ được không vì tôi có con nhỏ nên đi về rất bất tiện. Mong BHXH Vĩnh Long xem xét và trả lời giúp tôi Chân thành cảm ơn.

Trên chương trình quản lý thì sổ BHXH của bạn chưa chốt, nếu bạn không trực tiếp đến với cơ quan bảo hiểm xã hội được thì có thể nhờ người thân đến cơ quan BHXH để làm thủ tục chốt sổ, Thủ tục hồ sơ cần có :

- Sổ BHXH ;

- Một trong các loại giấy tờ sau:

+ Quyết định thôi việc; Quyết định chuyển công tác; Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; Hợp đồng lao động hết hạn.

Thân ái chào bạn./.

CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI NGHỈ HƯU SỚM
[Câu hỏi của : TRẦN THỊ TƯ Email: thefuong911@yahoo.com.vn 13-11-2011]
Tôi tên: TRẦN THỊ TƯ, sinh năm 1954 Thường trú: Số nhà 1122, tổ 08, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long. Tháng 08 1978 tôi Tốt nghiệp Trung học Sư phạm (12+1) + Bắt đầu dạy 09 1978 (đóng bảo hiểm giáo viên đầy đủ) cơ quan tuyển dụng Phòng GD-ĐT Bình Minh. + Đến 1991 gia cảnh khó khăn, tôi tự nghỉ việc. + Ngày 01 01 1995 tôi được Phòng GD- ĐT Bình Minh tuyển dụng lại. Thời gian này, tôi tự học chuẩn hóa mỗi hè (1997- 2000) đến tháng 10 2000 có bằng Tốt nghiệp Trung học Sư phạm (12+2), đến năm 2000 được kết nạp Đảng. Suốt thời gian này, tôi vẫn đóng Bảo hiểm XH và Đảng phí đầy đủ. + Đến tháng 04 2009 (lương mỗi tháng + phụ cấp khoảng 2.800.000đ) đến đúng tuổi nghỉ hưu nên tôi xin nghỉ hưu. Hiện nay, tôi vẫn còn sinh hoạt Đảng ở địa phương. Hàng ngày, tôi đi may gia công ở chợ Tân Lược, Bình Tân- Vĩnh Long. * Chế độ được hưởng: + Công Đoàn trưởng tiểu học Tân Bình A: tặng 10 cái chén. + Phòng GD-ĐT cho hưởng BHXH 1 lần là: 40.700.000 đ. (Tôi không biết cách tính thế nào) Nay tôi muốn hỏi những chế độ tôi được hưởng như thế có đúng qui định của nhà nước hay không? Tôi có được hưởng thêm quyền lợi gì từ Ngành GD và Nhà nước nữa hay không?

Qua nội dung câu hỏi của Bà,  Vì không có hồ sơ nên Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long hướng dẫn Bà như sau:

Bà mang sổ Bảo hiểm xã hội đến Bảo hiểm xã hội Huyện Bình Tân, nơi đây sẽ xem xét hồ sơ và trả lời cụ thể cho bà.

Thân ái chào bà./.

 

huong bhxh
[Câu hỏi của : nguyen hoang em Email: hoangvlg@yahoo.com.vn 16-10-2011]
Em làm ở Trung Tâm Viễn Thông Trà Ôn từ tháng 3 năm 2004 đến hết tháng 10 năm 2011 .Em muốn biết nếu em rút BH ra luôn em được bao nhiêu, còn em muốn đóng thêm vào thì đóng như thế nào và mức đóng là bao nhiêu về sau em hưởng mức lương bao nhiêu Em xin cảm ơn !

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thể:

Thời gian tham gia của bạn như vậy khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp BHXH một lần

 Điều kiện nhận trợ cấp một lần phải sau một năm ( 12 tháng) kể từ tháng người lao động nghỉ việc nếu không tiếp tục tham gia BHXH và có yêu cầu nhận tiền BHXH một lần. Không có hồ sơ nên không thể cho bạn biết số tiền cụ thể được.

Nếu bạn nghỉ việc rồi mà không nhận trợ cấp  BHXH một lần mà muốn tham gia BHXH tự nguyện bạn liên hệ với BHXH huyện nơi bạn cư  trú để được hướng dẫn  về mức đóng và phương thức đóng.

Thân ái chào bạn./.

chế độ BHXH một lần
[Câu hỏi của : Lê Thị Thu Hường Email: nglnhi05@gmail.com.vn 15-07-2011]
Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ BHXH một lần thì có phải làm thủ tục với BHXH nơi cư trú hay người sử dụng lao động làm thủ tục

Qua nội dung câu hỏi của bạn, bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh long trả lời như sau:

Theo qui định Luật Bảo xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thủ tục để hưởng chế độ BHXH một lần như sau:

Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bạn liện hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú để nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần, thủ tục hồ sơ cụ thể :

- Sổ BHXH ( Đã được cơ quan BHXH nơi bạn tham gia đóng BHXH chốt sổ);

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần ( mẫu số : 14-HSB). Có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú ( mẫu đơn  nhận tại cơ quan  BHXH nơi bạn cư trú).

Thân ái chào bạn./.

MUC DONG BHXH, BHYT, BHTN BẮT BUỘC CỦA DOANH NGHIEP?
[Câu hỏi của : Trương Thái Khang Email: thaikhang1983@gmail.com 06-06-2011]
Anh (chị) cho e xin văn bản nào quy định mức đóng BHXH, BHYT, BHTN thay đổi moi nhất được không? Theo e biết mức đóng bảo hiểm của người lao động hiện nay là 8,5% nhưng không tìm thấy nguồn từ văn bản nào được! Mong các anh chị hướng dẫn giúp! Trân trọng!

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Theo Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế  và các văn bản dưới luật quy định về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Công văn số: 244/BHXH-PT, ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn mức đóng BHXH, BHYT, BHTN  và mức tiền lương tối thiểu vùng năm 2010 , cụ thể:

1. Về Bảo hiểm xã hội ( BHXH):

Tổng mức đóng BHXH bằng 22%  mức tiền lương, tiền công hằng tháng của người lao động, trong đó:

+ Người lao động đóng 6% cho quỹ hưu trí và tử tuất;

+ Người sử dụng lao động đóng 16% bao gồm :

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

- 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Về Bảo hiểm y tế:

Mức đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau: Bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công hằng tháng của người lao động, trong đó:

- Người lao động đóng: 1.5%

- Người sử dụng lao động đóng : 3%.

3. Về Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN):

Tổng mức đóng BHTN là 3% tiền lương, tiền công của người lao động, trong đó:

- Người lao động đóng : 1%

- Người sử dụng lao động đóng : 1%

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ : 1%

Công văn trên đã gửi các Sở, ban , ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương đóng tại địa phương; Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngòai quốc doanh. Bạn liên hệ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (nơi quản lý thu của đơn vị ) để được  hướng dẫn chi tiết.

CAP SO
[Câu hỏi của : TRUONG THAI KHANG Email: thaikhang1983@gmail.com 30-05-2011]
Anh chị hướng dẫn dùm e QUI ĐỊNH thủ tục cấp sổ BHXH bắt buộc , bao gồm hồ sơ giấy tờ gì là hợp lệ theo qui định của BHXH! Cám ơn!

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

* Theo mục 1, phần III Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 05 năm 2009 của tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, quy định hồ so cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia BHXH và bảo hiểm thất nghiệp lần đầu, cụ thể:

- 03 bản Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu số 01-TBH), có xác nhận của đơn vị.

-  02 bản Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số 02a-TBH)

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép họat động đối với người sử dụng lao động

- Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động và 01 bản sao giấy khai sinh của người lao động.

- Hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân thuê mướn, sử dụng lao động.

* Bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu BHXH của đơn vị bạn để được hướng dẫn và nhận mẫu tờ khai hoặc tải mẫu tại địa chỉ http://www.bhxhvinhlong.gov.vn.

Thân ái chào bạn./.

hỏi vùng bảo hiểm
[Câu hỏi của : cam tu Email: angiathai@yahoo.cpm.vn 27-05-2011]
em muốn hỏi công ty em tính đóng bhxh cho nguời lao động nhưng không biết tìm tài liệu từ đâu,k biết liên hệ ở đâu để hỏi,ai biết chỉ em với,em cảm ơn

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn bạn như sau:

Bạn liên hệ với cơ quan Bảo hểm xã hội nơi công ty bạn họat động để được hướng dẫn cụ thể. Tài liệu tham khảo là Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế có trên mạng thông tin điện tử.

Thân ái chào bạn./.

 

trợ cấp thất nghiệp và thai sản
[Câu hỏi của : Lâm Thị Kim Hồng Email: longday0000@gmail.com 26-05-2011]
Tôi là một giáo viên, từng dạy ở trường trung học phổ thông khi mới ra trường, được 1 năm, vì lí do gia đình nên tôi đã xin nghỉ và sổ bảo hiểm của tôi đã được gởi lại BHXHVL, hiện tại tôi đang làm việc tại trường ngoại ngữ ở BÌnh Dương, đã tiếp tục tham gia bảo hiểm từ tháng 01 03 2011 thuộc BHXH Bình Dương. Hiện nay tôi đang mang thaio và sẽ sinh con vào giữa tháng 10 2011. Vây tôi sẽ được hưởng trợ cấp thai sản như thế nào ? Nếu sau khi tôi sanh nở mà thất nghiệp thì tôi có được hưởng trợ cấp hay không? Xin hãy trả lời giúp. Cảm ơn.

 Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau

Theo Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản dưới luật quy định điều kiện  và mức hưởng chế độ thai sản, trợ cấp thất nghiệp cụ thể:

* Chế độ thai sản:

+ Điều kiện: phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Mức hưởng : bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc; trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 tháng lương tối thiểu chung.

* Trợ cấp thất nghiệp:

  1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp :

 a. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

b. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

c. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản b Điều này (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Thông tư này là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.

2. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

   3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

 a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d)  Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Thân ái chào bạn./.   

thủ tuc sua lai tenlot trong sổ bảo hiểm xã hội
[Câu hỏi của : dang thihoa Email: hoatuyen1973@yahoo.com.vn 24-05-2011]
tên trong sổ bảo hiểm xã hội của tôi bị sai tên lót. Vậy tôi cần phải làm những thủ tục gì để thay đổi tên lót trong sổ bảo hiểm xã hội.

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Theo tiết 2.4, điểm 2, Mục VII , phần II  Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 05 năm 2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định điều chỉnh về thân nhân như sau:

Người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp được cải chính họ, tên, ngày, tháng, năm sinh…. Theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, cần có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ gốc liên quan đến việc xin điều chỉnh (giấy chứng minh nhân dân, bản chính giấy khai sinh, sổ hộ khẩu …..), sổ BHXH để nộp cho cơ quan BHXH. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, phải có thêm công văn kèm danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động để gửi cơ quan BHXH.

Cụ thể về thủ tục hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (Mẫu số 06/SBH);

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN ( Mẫu số 01- TBH);

- Sổ bảo hiểm xã hội kèm theo tờ khai cấp sổ lần đầu;

- Bản chính giấy khai sinh (trường hợp không có bản chính thì nộp bản sao giấy khai sinh);

- Trường hợp không có giấy khai sinh thì sử dụng một số giấy tờ khác như: bằng tốt nghiệp; hoặc: học bạ, lý lịch cán bộ công chức, lý lịch đảng, giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu…;

- Công văn của đơn vị;

- Hồ sơ đơn vị đang quản lý ( lý lịch cán bộ công chức, hợp đồng lao động…) đã được điều chỉnh đúng;

- Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động (Mẫu số 03b- TBH).

Bạn có thể tải mẫu trên trang website của BHXH Vĩnh Long hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn đang tham gia để được hướng dẫn cụ thể.

Thân ái chào bạn./.

Chế độ hưu trí
[Câu hỏi của : Võ Thu Hà Email: vothuha1964@yahoo.com.vn 04-05-2011]
Người lao động 47 tuổi, TG.BHXH 26 năm, HSL 5 năm cuối 3.89 . Ngày 1 4 2011 NLĐ xin vào làm việc tại Cty nhà nước, phân công nhiệm vụ nhân viên phục vụ , bậc 1 12, hệ số 1,0 . Xin hỏi: Nếu Cty TGBHXH cho NLĐ với HS là 1,0 khi đủ tuổi hưu cách tính lương b.q để trả lương hưu như thế nào ? Nếu không tham gia, bảo lưu HSL cũ thì NLĐ khi đủ 60 tuổi được hưởng lương hưu như thế nào? Cách nào có lợi cho NLĐ.

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

* Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn dưới Luật thì mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ( kể cả trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chờ đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí) trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, cụ thẻ :

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 nêu trên.

Thân ái chào bạn./.

HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN
[Câu hỏi của : Nguyễn Thị Ngọc Trâm Email: ngoctram193@yahoo.com.vn 15-12-2010]
Xin chào BHXH Vinh Long!Tôi đã nghỉ việc hơn một năm và đã có sổ bhxh,trước đây tôi làm việc tại TP Hồ Chí Minh và mua bhxh tại Đồng Nai.Tôi có hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long.nay tôi muốn về Vĩnh Long nhận chế độ bhxh một lần,vậy tôi phải nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh hay ở huyện và hồ sơ cần những gì?Rất mong nhận được câu trả lời từ BHXH Vĩnh Long.Xin chân thành cám ơn!

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội vĩnh long trả lời như sau:

Bạn nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long  hoặc  Bảo hiểm xã hội huyện Bình Minh đều được ( nếu bạn nộp hồ sơ trong thời điểm đến cuối tháng 12/2010).

Kể từ tháng 01/2011 trở đi Bảo hiểm xã hội tỉnh  đã phân cấp cho bảo hiểm xã hội huyện Bình Minh tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Minh .

 Hồ sơ gồm có : Sổ bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần  mẫu số  14-HSB ( mẫu đơn này hiện có trên trang website của BHXH tỉnh Vĩnh Long) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

                  Thân ái chào bạn./.

Sổ Bảo hiểm xã hội
[Câu hỏi của : lê văn huynh Email: bao.huynh06@yahoo.com.vn 11-12-2010]
Tôi là giáo viên của một trường cao đẳng làm việc theo hợp đồng không thời hạn từ 2002. Vào 31 05 2010 tôi có làm đơn xin được kết thúc hợp đồng lao động làm viêc với trường bắt đầu vào ngày 1 7 2010 với lý do tôi có con nhỏ mà thời gian làm việc của trường quá sớm sáng bắt đầu từ 6 giờ và chiều kết thúc 17g20 . Sau đó đúng vào ngày 1 7 2010 trường cắt hết mọi chế độ lương, phụ cấp, BHXH của tôi nên tôi không vào trường làm việc nữa và xin việc ở một cơ quan khác. Đến 14 9 2010 trường lại gữi thông báo cho tôi là không chấp nhập đơn xin nghĩ việc của tôi. sau đó tôi có vào trường đề nghị giải quyết các chế độ thôi việc cho tôi theo đúng qui định của pháp luật và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho tôi vì tôi nạp đơn đã quá lâu (4 tháng). nhưng trường vẫn không giải quyết mà hiệu trưởng còn thách đố nếu thấy không thõa đáng thì cứ đi thưa ra tòa. Vây xin cho tôi hỏi, trường làm vậy có đúng qui định pháp luật hay chưa? và nếu tôi muốn khiếu nại để lấy lại sổ bảo hiểm xã hội để bảo lưu thời gian đóng BHXH thì phải làm như thế nào? mong BHXH Vĩnh Long tư vấn giúp. Chân thành cám ơn.

Qua nội dung câu hỏi của ban, do sự việc chưa được xác định rỏ như thế nào nên Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long chỉ nêu  quy định theo khoản 3, Điều 37 Bộ Luật lao động  để bạn tham khảo như sau:

Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Bạn nên liên hệ tổ chức công đoàn tại  nhà trường hoặc sở  Lao động TBXH để được tư vấn và giải quyết quyền lợi cho mình.

                                            Thân ái chào bạn./.

 

Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động- Bệnh Nghề Nghiệp
[Câu hỏi của : Trần Trung Nghĩa Email: trungnghia3916@yahoo.com 19-11-2010]
Anh chị BHXH Vĩnh Long làm ơn cho em hỏi ? Em là Công chức nhà nước tham gia công tác tháng 01 2004. Ngày 04 03 2008 em bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác, phải nhập viện phẩu thuật đến ngày 11 03 2008 xuất viện. Do không hiểu rõ về chế độ của BHXH nên đến tháng 9 2010 em mới ra Hội đồng giám định y Khoa giám định khả năng suy giảm lao động. Được Hội đồng giám định tỷ lệ suy giảm là 35%. Em có lên trang web của BHXH Tỉnh Vĩnh Long xem ở mục Chế độ BHXH ( TNLĐ BNN) thì em thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó em thấy để thời điểm hưởng để: - Tính từ thời điểm điều trị xong ( căn cứ vào tháng ra viện) Vậy Anh Chị cho hỏi: Trường hợp của em được hưởng từ tháng 03 2008 hay từ tháng 09 2010. Xin cám ơn!

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh long trả lời để bạn tham khảo như sau:

Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện chế độ tai nạn lao động  quy định thời gian hưởng chế độ tai nạn lao động như sau:

Thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần, hàng tháng đối với người  lao động điều trị nội trú được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

Trường hợp người lao động không điều trị nội trú hoặc không xác định được thời điểm điều trị xong , ra viện ( trong giấy ra viện còn có chỉ định hẹn một thời gian sau khám lại; tháo bột; tháo nẹp; tháo vít…) thì thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Trường hợp của bạn vì chưa xem hồ sơ nên Bảo hiểm Vĩnh Long chưa trả lời cụ thể thời gian hưởng cho bạn được, bạn liên hệ Bảo hiểm xã hội  huyện nơi bạn đang tham gia BHXH để được hướng dẫn hồ sơ  hưởng  chế độ tai nạn lao động.

                                                Thân ái chào bạn./.

nhận trợ cấp BHXH 1 lần
[Câu hỏi của : nguyễn huy Email: tk_1267@yahoo.com 27-09-2010]
Cho tôi hỏi bây giờ nhận trợ cấp BHXH 1 lần xuống tỉnh nhận hay là về huyện, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nhận vậy?
Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

   * Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, Tại khoản 4, Điều 24 quy định trách nhiệm của người lao động và thân nhân người lao động, cụ thể như sau:
       Người tham gia bảo hiểm bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hoặc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, nộp hồ sơ cho bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú.

    * Bạn không cho biết hiện bạn đang đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh nào nên bảo hiểm xã hội Vĩnh Long hướng dẫn bạn theo quy định hiện tại của Tỉnh Vĩnh Long như sau:
       Bạn nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội huyện nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nộp tại phòng Tiếp nhận quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long , trợ cấp của bạn sẽ được giải quyết theo quy định .

              Thân ái chào bạn./.
chế độ ốm đau
[Câu hỏi của : nguyễn thị dung Email: dung@yahoo.com 24-09-2010]
Tôi công tác tại doanh nghiệp tư nhân, có thời gian công tác từ năm 2003 đến nay, vào tháng 15 3 2010 tôi bị ốm phải điều trị tại bệnh viện và đến ngày 28 3 2010 tôi xuất viện và bác sĩ cho phiếu nghỉ ốm thêm 7 ngày. Đến ngày 8 9 2010 tôi mới nộp đầy đủ chứng từ nghỉ ốm cho đơn vị để thanh toán tiền nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ ốm. Như vậy xin hỏi quí cơ quan BHXH, trường hợp như vậy tôi có được thanh toán tiền ốm đau theo qui định hay không? ( Vì thời gian nộp chứng từ cho đơn vị đã lâu ). Xin cám ơn!

Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xin trả lời như sau:

     * Căn cứ Điều 22 Luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:
       - Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.
      - Có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.

    * Nếu bạn đủ điều kiện hưởng nêu trên và nộp đúng hồ sơ cho doanh nhiệp thì theo quy định tại Điều 117 Luật bảo hiểm xã hội, trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động thuộc trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán, cụ thể như sau:
     - Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 (Giấy xác nhận nghỉ ốm đối với người lao động điều ngọai trú, giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú tại cơ sở y tế, phiếu hội chẩn đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày…). Người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động.
     - Hàng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định.
    - Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rỏ lý do.

    * Bạn không cho biết khi nhận hồ sơ của bạn doanh nghiệp có ý kiến giải quyết như thế nào nên Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long chưa trả lời cụ thể cho bạn được.

             Thân ái chào bạn./.
Về việc ghi sổ của đơn vị
[Câu hỏi của : Bảo Email: an.onlyyou@yahoo.com 16-09-2010]
Quí BHXH cho Tôi hỏi! Thời điểm này khi lao động nghỉ hộ sản, cq BHXH có phải ghi Đã hưởng chế độ Thai sản ở phía sau sổ BHXH không? (Đối với những người có mẫu sổ cũ)
    Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long xin trả lời như sau:
 
     + Căn cứ khoản 3, Mục VII, Phần II Quyết định sô 555/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định cụ thể các chế độ được hưởng in trên trang 3 tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội như sau:
        Khi người tham gia BHXH, BHTN được hưởng các chế độ: Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp BHXH một lần; hưu trí, tử tuất; trợ cấp thất nghiệp thì phòng Chế độ BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh in các chế độ BHXH, BHTN đã hưởng trên trang 3 tờ bìa sổ.
     + Căn cứ công căn số: 1733/ BHXH-CST ngày 11 tháng 6 năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v hướng dẫn bổ sung việc xác nhận sổ bảo hiểm xã hội như sau:
      Không xác nhận và cấp tờ rời sổ BHXH khi xem xét, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản đối với người tham gia BHXH. Việc giải quyết căn cứ vào cơ sở dữ liệu đối tượng đóng BHXH trong chương trình SMS để xác định các điều kiện được hưởng và mức hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
      Do vậy, trường hợp người lao động nghỉ thai sản tại thời điểm này cơ quan Bảo hiểm xã hội không phải ghi “đã hưởng chế độ thai sản ở phía sau sổ BHXH”.
 
      Thân ái chào bạn./.
Sai tên
[Câu hỏi của : Lê Ngọc Quỳnh Như Email: lolem20071481985@yahoo.com.vn 06-09-2010]
Gửi các Anh (Chị) BHXH vĩnh long. Em tham gia BHXH ở Công ty TNHH TỶ Xuân từ tháng 6-2009 tới tháng 3-2010 thì nghĩ việc, đến tháng 4-2010 làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp bây giờ em muốn đóng bảo hiểm tiếp vào sổ ở Tỷ Xuân nhưng tên trong sổ đó Lê Ngọc HUỲNH Như còn tên em ở nơi công tác mới là Lê Ngọc QUỲNH Như. em muốn điều chỉnh Chữ lót cho khớp với hồ sơ hiện tại để nhập sổ.Anh (chị) hướng dẫn thủ tục dùm em gồm có giấy tờ gì?Em cám ơn rất nhiều.

      Qua nội dung câu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:
     
      Theo tiết 2.4, điểm 2, Mục VII , phần II Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 05 năm 2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định điều chỉnh về thân nhân như sau:
     
      Người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp được cải chính họ, tên, ngày, tháng, năm sinh…. Theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, cần có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ gốc liên quan đến việc xin điều chỉnh (giấy chứng minh nhân dân, bản chính giấy khai sinh, sổ hộ khẩu …..), sổ BHXH để nộp cho cơ quan BHXH. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, phải có thêm công văn kèm danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động để gửi cơ quan BHXH.

      Cụ thể về thủ tục hồ sơ:
      - Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (Mẫu số 06/SBH);
      - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN ( Mẫu số 01- TBH);
      - Sổ bảo hiểm xã hội kèm theo tờ khai cấp sổ lần đầu;
      - Bản chính giấy khai sinh (trường hợp không có bản chính thì nộp bản sao giấy khai sinh);
      - Trường hợp không có giấy khai sinh thì sử dụng một số giấy tờ khác như: bằng tốt nghiệp; hoặc: học bạ, lý lịch cán bộ công chức, lý lịch đảng, giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu…;
      - Công văn của đơn vị;

      + Hồ sơ đơn vị đang quản lý ( lý lịch cán bộ công chức, hợp đồng lao động…) đã được điều chỉnh đúng;
      + Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động (Mẫu số 03b- TBH).

      Bạn có thể tải mẫu trên trang website của BHXH Vĩnh Long hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn đang tham gia để được hướng dẫn cụ thể.

      Thân ái chào bạn./.
Tham gia BHXH
[Câu hỏi của : LÊ THỊ THANH THẢO Email: vinhlongrv@yahoo.com.vn 13-08-2010]
Gởi các anh(chị) BHXH Vĩnh Long. Em đang làm việc cho một công ty CP chi nhánh tại Vĩnh Long, CN này được thành lập từ tháng 5 2009 nhưng đến năm nay 2010 mới bắt đầu đăng ký cho nhân viên tham gia BHXH, văn bản pháp lý là ký hợp đồng lao động mỗi năm cho nhân viên và tiền lương được ghi cụ thể trên hợp đồng do Công ty chính qui định. Nhưng khi kế toán đến BHXH TP làm thủ tục để tham gia thì họ bắt CN phải cho nhân viên tham gia BH từ khi thành lập tức từ tháng 5 2009. Nếu như vậy thì tụi em có bị truy thu BH hay không và nếu có thì tụi em lại mất quyền lợi KCB trong năm 2009. Trân trọng

Qua nội dung cảu hỏi của bạn, Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long trả lời như sau:

    Căn cứ khoản 8, mục III, phần II Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc, trong đó có phần nội dung quy định về truy đóng BHXH như sau:
    * Các trường hợp phải truy đóng, bao gồm:
        - Không đóng BHXH;
        - Đóng không đúng thời gian quy định;
        - Đóng không đúng mức quy định tại mục I phần này;
        - Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; - Người lao động sau thời gian làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, khi hết hạn hợp đồng lao động mà vẫn tiếp tục làm việc hoặc ký hợp đồng lao động mới với đơn vị đó thì thời gian làm việc theo hợp đồng lao động trước đó phải truy đóng BHXH, BHYT. …..
        - Trong thời gian phải truy đóng nếu người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và có khám chữa bệnh thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi hòan chi phí cho người lao động.

    Như vậy đơn vị bạn phải truy đóng BHXH, BHYT từ khi được thành lập, đồng thời trong thời gian phải truy đóng nếu người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và có khám chữa bệnh thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí cho người lao động.

                             Thân ái chào bạn./.
Số: 01 2010 QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long
[Câu hỏi của : Lê Hoàng Khánh long Email: khanhlong1984@yahoo.com 30-07-2010]
Xin hỏi BHXH Vĩnh Long có hướng dẫn thực hiện thu BHXH và BHYT theo các chức danh trong Nghị định 92 2009 ND-CP của chính phủ và Quyết định số 01 2010 QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long về Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm thuộc tỉnh Vĩnh Long chưa ? vì tôi được UBND Huyện Tam Bình ra Quyết định tạm tuyển Công chức phụ trách Cán bộ Thi đua khen thưởng tôn giáo nhưng 3 tháng nay vẫn chưa được đóng BHXH và BHYT vì lý do BHXH Huyện chờ....hướng dẫn - khi nào có hướng dẫn sẽ thu sau? vậy xin hỏi khi nào BHXH mới có hướng dẫn thực hiện QĐ : 01 2010 QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long để tôi được hưởng chế độ BHXH và BHYT? xin chào và cam ơn

Qua nội dung câu hỏi của bạn Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long trả lời như sau:

      Hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long chưa hướng dẫn thu BHXH, BHYT theo Nghị định số:92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người họat động không chuyên trách ở cấp xã vì chờ UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm tra, xác định chức danh, số lượng và tổng hợp báo cáo về Sở Nội vu, Sở Tài chính theo quy định tại Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long. Khi có danh sách thống nhất của 2 sở nói trên sẽ tổ chức thực hiện thu BHXH, BHYT theo quy định..
      Thân ái chào bạn./.
Chế độ TNLĐ
[Câu hỏi của : nguyen thi hien Email: minh_nguyet1712@yahoo.com.vn 26-05-2010]
Năm 2007 tôi bị TNLĐ tỉ lệ thương tật 10%, đã hưởng chế độ TNLĐ một lần tại BHXH Trà Vinh. Nay tôi lại bị TNLD vào tháng 3 năm 2010 tỉ lệ thương tật là 15%, vậy tôi có thuộc diện được hưởng TNLĐ tổng hợp không? nếu được thủ tục phải làm như thế nào. Rất mong được sự giải đáp thỏa đáng của các anh chị BHXH Vĩnh Long. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Qua câu hỏi của bạn BHXH Vĩnh Long trả lời như sau:
Luật BHXH không qui định mức hưởng tai nạn lao động tổng hợp mà chỉ có mức hưởng tai nạn lao động một lần nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%, mức hưởng tai nạn lao động hàng tháng nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.
Tại khoản 2, Điều 20 Nghị địinh số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ qui định:
Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Vừa bị tai nạn lao động, vừa bị bệnh nghề nghiệp;
- Bị tai nạn lao động nhiều lần;
- Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.
Như vậy trường hợp của bạn thuộc diện được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động.
Bạn mang hồ sơ đã được hưởng chế độ tai nạn lao động một lần do BHXH Trà Vinh giải quyết và kết quả giám định tỉ lệ thương tật 15%, liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi bạn đang tham gia để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.
Thân ái chào bạn./.
Trợ cấp thai sản
[Câu hỏi của : Bùi Mai Trúc Email: truc1980@gmail.com 30-04-2010]
Kính chào Anh Chị BHXH Vĩnh Long, Em tham gia bảo hiểm từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 09 năm 2009. Em sanh con vào ngày 17 tháng 03 năm 2010. Xin cho hỏi trường hợp của em có nhận được trợ cấp thai sản không vì hiện tại em không còn làm việc nữa nên công ty yêu cầu em phải tự lên BHXH Vĩnh Long để nhận trơ cấp. Kính mong Anh Chị hướng dẫn giúp em thủ tục để em nhận được trợ cấp thai sản. Trân Trọng.

      Qua ý kiến của Bà, BHXH Vĩnh Long xin trả lời như sau:
      Tại Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
      1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
      2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.
      Như vậy, theo như nội dung bà đã trình bày thì bà đã đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, do đó mặc dù bà đã nghỉ việc nhưng vẫn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.
      Về thủ tục, Bà cần mang sổ BHXH, đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản ( theo mẫu quy định của cơ quan BHXH) có xác nhận của chính quyền địa phương và bản sao giấy khai sinh mang đến cơ quan BHXH, huyện, thành phố nơi cư trú để được thẩm định và giải quyết trợ cấp thai sản cho bà.
      Thân ái chào bà !
Chế độ lãnh tiền thai sản
[Câu hỏi của : Thạch Xuân Quát Email: xuanquat@gmail.com 28-04-2010]
Thưa BHXH Vĩnh Long! Xin giải đáp dùm: Năm 2008-2009 vợ tôi công tác tại Kiên Giang có tham gia BHXH đủ 12 tháng đến hết 31 tháng 8 năm 2009. Đến 1 tháng 9 năm 2009 vợ tôi chuyển đến Trung tâm giáo dục thường xuyên Trà Ôn công tác và tham gia BHXH ở đây tính ra được 4 tháng. Tháng 12 năm 2009 vợ tôi xin nghỉ hộ sản và đến nay BHXH Kiên Giang mới gởi sổ cho vợ tôi. Vậy vợ tôi có được thanh toán tiền hộ sản của BHXH Vĩnh Long không ?

        Qua ý kiến của ông, BHXH Vĩnh Long xin trả lời như sau:
        Tại khoản 2 Điều 28 Luật BHXH có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
        Người lao động quy định tại điểm b ( lao động nữ sinh con) và c ( người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi) điều này phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
        Như vậy, theo lời ông trình bày, nếu vợ ông có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Ông cần liên hệ cơ quan BHXH huyện Trà Ôn để được thẩm định thời gian tham gia BHXH và hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản cho vợ ông. Thân ái chào ông !
Hưởng trợ cấp thai sản khi chuyển trường
[Câu hỏi của : Thạch Thị Kim Xây Email: kimxay@gmail.com 28-04-2010]
Thưa BHXH Vĩnh Long, xin BHXH giải đáp dùm tôi vấn đề này. Năm 2008-2009 tôi giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Văn Xiệng, An Minh, Kiên Giang đã tham gia BHXH ở đó đủ 12 tháng. Năm 2009-2010 tôi đã chuyển công tác đến Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn, Vĩnh Long và cũng tham gia BHXH Vĩnh Long 4 tháng nữa nhưng đến nay trường Nguyễn Văn Xiệng mới làm xong sổ bảo hiểm cho tôi. Vậy tôi lấy sổ BH 4 tháng nhập chung sổ BH 12 tháng để làm sổ mới được không? (tôi đã tham gia BHXH liên tục, lỗi làm sổ trễ nãy không phải ở cá nhân tôi). Xin giải đáp dùm.Cám ơn!

      Qua ý kiến của bạn, BHXH Vĩnh Long xin trả lời bạn như sau:
      Tại khoản 1 mục VI phần II Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH có quy định:
      Một người có từ 2 sổ trở lên, cơ quan BHXH phải thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ BHXH được cấp vào bìa sổ và các tờ rời sổ BHXH theo mẫu mới. Số sổ BHXH được cấp lại là số sổ BHXH của sổ có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.
       Như vậy, đối với trường hợp của bạn, thời gian tham gia BHXH 12 tháng ở trường THPT Nguyễn Văn Xiệng, An Minh, tỉnh Kiên Giang và 4 tháng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long sẽ được cộng nối tổng thời gian tham gia BHXH là 16 tháng. Hiện nay bạn có 2 sổ BHXH, để thực hiện việc cấp sổ BHXH theo mẫu mới, đề nghị bạn mang cả 2 sổ BHXH đến cơ quan BHXH huyện Trà Ôn để được thẩm định và hướng dẫn thực hiện các thủ tục cấp sổ BHXH mới theo quy định.
        Thân ái chào bạn !
Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
[Câu hỏi của : Hoàng Long Email: mylovelylh@yahoo.com.vn 09-04-2010]
Công ty tôi ký hợp đồng công tác viên thời hạn 12 tháng (thử việc). Trong hợp đồng nêu rõ các khoản bảo hiểm người lao động tự đóng. Nếu người lao động muốn tham gia đóng bảo hiểm vì những lao động này trước đó đã có tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc ở công ty khác đã nghỉ việc. Nay tôi trích tỷ lệ đóng BHXH là 22%; BHYT là 4.5%; BHTN là 2% trừ vào lương của người lao động có đúng không? Nếu không đúng thì phải trích theo tỷ lệ nào?

* Về việc ký hợp đồng lao động:
- Căn cứ khoản 1, 2 Điều 141, Bộ Luật Lao động:
1- Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn ở những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 149 của Bộ luật này và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất.
2- Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều này.
- Căn cứ Điều 32 Bộ Luật Lao động: Người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyền, nghĩa vụ của hai bên. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đối với lao động khác.
Như vậy, căn cứ những quy định trên thì công ty của ông ký hợp đồng cộng tác viên thử việc 12 tháng và trong hợp đồng có nêu các khoản bảo hiểm do người lao động tự đóng là không đúng quy định của pháp luật.
 * Về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:
Theo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế thì mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động được quy định như sau:
- Về Bảo hiểm xã hội ( BHXH): Tổng mức đóng là 22%. Trong đó người lao động đóng 6% tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH; người sử dụng lao động đóng 16 % quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của những người lao động tham gia BHXH.
- Về Bảo hiểm y tế ( BHYT): Tổng mức đóng là 4,5%. Trong đó người lao động đóng 1,5 % tiền lương, tiền công ; người sử dụng lao động đóng 3 % quỹ tiền lương, tiền công đóng BHYT của người lao động.
- Về Bảo hiểm thất nghiệp( BHTN): Tổng mức đóng là 3%. Trong đó người lao động đóng 1 % tiền lương, tiền công; người sử dụng lao động đóng 1 % quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của người lao động; ngân sách nhà nước hỗ trợ 1%. Như vậy, tổng mức đóng của 3 loại hình bảo hiểm nêu trên là 29,5%, người lao động đóng 8,5%, người sử dụng lao động đóng 20%, ngân sách nhà nước đóng 1%.
 
Thành viên đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
 
 
Danh bạ

 
 
 Thống kê truy cập

    Trực tuyến :
    Tổng số truy cập : 0

 
 
 Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH Vĩnh Long với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển dụng
 

 
 
 

Copyright © 2010 Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 6F, Khóm 5, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 0703827003 FAX: 0703821872
Quản lý bởi: Phòng Công Nghệ Thông Tin - Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bá Thanh - Phó Giám đốc phụ trách